آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش TypeScript – آموزش چندتایی ها در تایپ اسکریپت (TypeScript)

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش TypeScript – آموزش چندتایی ها در تایپ اسکریپت (TypeScript)

بعضی مواقع ممکن است که نیاز باشد مجموعه ای از مقادیر که نوع آن ها متفاوت است را ذخیره کنیم. آرایه ها در چنین موقعیت هایی کاربرد ندارند. تایپ اسکریپت نوع داده ای چندتایی (tuple ) را در اختیار ما می گذارد، تا بتوانیم در این راستا از آن استفاده کنیم. تاپل بیانگر مجموعه ای ناهمگن از مقادیر است. به بیان دیگر، با کمک تاپل می توان فیلدهای متعددی را ذخیره سازی کرد که نوع داده های آن ها مختلف باشد. تاپل ها را می توان به عنوان پارامتر به توابع داد. سینتکس


var tuple_name = [value1,value2,value3,…value n]

مثال


var mytuple = [10,"Hello"];

همچنین می توانید در تایپ اسکریپت یک تاپل خالی را اعلان کرده و بعدا به آن مقدار اولیه بدهید.


var mytuple = []; 
mytuple[0] = 120 
mytuple[1] = 234

آموزش دسترسی به مقادیر در تاپل ها در TypeScript

به تک تک مقادیر تاپل، آیتم گفته می شود. تاپل ها مبتنی بر ایندکس هستند. این یعنی با استفاده از ایندکس عددی متناظر هر آیتم می توان به آیتم های تاپل دسترسی پیدا کرد. این ایندکس ها از صفر شروع شده و تا n-1 ادامه دارند (n اندازه ی تاپل است).

سینتکس

tuple_name[index]

مثال : تاپل ساده

var mytuple = [10,"Hello"]; //create a tuple 
console.log(mytuple[0]) 
console.log(mytuple[1])

در مثال بالا، تاپلی به نام mytuple اعلان شده است. این تاپل به ترتیب شامل نوع های داده ای عددی و رشته ای است.
بعد از کامپایل کردن کد بالا، همین کد در جاوا اسکریپت ایجاد می شود.
و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

10 
Hello

مثال : تاپل خالی

var tup = [] 
tup[0] = 12 
tup[1] = 23 

console.log(tup[0]) 
console.log(tup[1])

بعد از کامپایل کردن کد بالا، همین کد در جاوا اسکریپت ایجاد می شود.
و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

12
23

عملیات های تاپل

تاپل ها در تایپ اسکریپت از عملیات های مختلفی مانند push کردن آیتمی جدید، حذف کردن یک آیتم از تاپل و .. پشتیبانی می کنند.

مثال

var mytuple = [10,"Hello","World","typeScript"]; 
console.log("Items before push "+mytuple.length)  // returns the tuple size 

mytuple.push(12)                  // append value to the tuple 
console.log("Items after push "+mytuple.length) 
console.log("Items before pop "+mytuple.length) 
console.log(mytuple.pop()+" popped from the tuple") // removes and returns the last item
 
console.log("Items after pop "+mytuple.length)

 • push() آیتمی را به تاپل پیوست می کند.
 • pop() آخرین مقدار تاپل را حذف کرده و آن را برگشت می دهند.

بعد از کامپایل کردن کد بالا، همین کد در جاوا اسکریپت ایجاد می شود.

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Items before push 4 
Items after push 5 
Items before pop 5 
12 popped from the tuple 
Items after pop 4

آموزش آپدیت کردن تاپل ها در TypeScript

تاپل ها mutable هستند. به این معنی که می توان مقادیر المان های تاپل را آپدیت کرده و یا تغییر داد.
مثال

var mytuple = [10,"Hello","World","typeScript"]; //create a tuple 
console.log("Tuple value at index 0 "+mytuple[0]) 

//update a tuple element 
mytuple[0] = 121   
console.log("Tuple value at index 0 changed to  "+mytuple[0])

بعد از کامپایل کردن کد بالا، همین کد در جاوا اسکریپت ایجاد می شود.
و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Tuple value at index 0 10 
Tuple value at index 0 changed to 121

آموزش نابود کردن تاپل در TypeScript

به شکستن ساختار یک هویت نابود کردن گفته می شود. در صورتی که این فرآیند در متن تاپل استفاده شود، تایپ اسکریپت از آن پشتیبانی می کند.
مثال


var a =[10,"hello"] 
var [b,c] = a 
console.log( b )  
console.log( c ) 

بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var a = [10, "hello"];
var b = a[0], c = a[1];
console.log(b);
console.log(c);

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

10
hello
 • 295
 •    250
 • تاریخ ارسال :   1397/06/13

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .