آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش پیکربندی مبتنی بر کد

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش پیکربندی مبتنی بر کد

Entity Framework 6 چیزی به اسم code based configuration معرفی کرده است. بنابراین شما می توانید تنظیمات مرتبط با entity framework با استفاده از کد که قبلا در قسمت از فایل app.config پیکربندی شده است را پیکربندی کرد. هرچند فایل app.config مقدم تر از code-based configuration است. به عبارتی دیگر یک مورد از پیکربندی در هر دو قسمت کد و فایل config تنظیم شده است و سپس تنظیمات موجود در فایل config استفاده شده است.
خوب بگذارید ببینیم که چگونه با استفاده از Entity Framework6، code-based configuration را پیاده سازی کنیم.
ابتدا شما باید کلاسی را که از کلاس DbConfiguration مشتق گرفته شده است را ایجاد کنید(System. Data. Entity. DbConfiguration)


 
public class FE6CodeConfig : DbConfiguration‎
    ‎  {‎
    ‎    public FE6CodeConfig()‎
    ‎    {‎
    ‎      //define configuration here‎
    ‎    }‎
    ‎   }

شما اکنون می توانید codeConfigurationType را در فایل config‌ همان طور که در زیر نشان داده شده است را set کنید.


< entityframework codeconfigurationtype="EF6DBFirstTahlildadeh. ‎FE6CodeConfig، ‏‎ ‎EF6DBFirstTahlildadeh">‎
    ‎< /entityframework>

یا اینکه شما می توانید ویژگی DbConfigurationType را در کلاس context برای تنظیم کردن کلاس code-based configuration استفاده کنید.


[DbConfigurartionType(typeof(FE6CodeConfig))]‎
public partial class SchoolDEntities : DbContext‎
    ‎{‎
    ‎  public SchoolDEntities()‎
    ‎    : base("name=SchoolDBEntities")‎
    ‎  { }‎
    ‎}

نکته:

EF از داشتن کلاس های چندگانه configuration در AppDomain یکسان پشتیبانی نمی کند. از شما از این ویژگی استفاده کنید که کلاس های configuration مختلفی را برای دو contexts راset کنید، خطایی روی خواهد داد.


اکنون شما می توانید با استفاده از متد های مختلف DbConfiguration را در سازنده همانطور که در زیر نشان داده شده است را استفاده کنید.
چگونگی انجام دادن تنظیمات با استفاده از code-based configuration و فایل config در زیر نشان داده شده است.


Set default connection factory:‎
    Code-based configuration:‎
    ‎  public class FE6CodeConfig : DbConfiguration‎
    ‎    {‎
    ‎      public FE6CodeConfig()‎
    ‎      {‎
    ‎        this. SetDefaultConnectionFactory(new ‎System. Data. Entity. Infrastructure. ‎SqlConnectionFactory());‎
    ‎      }‎
    ‎    }‎
    ‏ ‏config file:‎
    ‎  < entityframework>‎
    ‎< defaultconnectionfactory type="System. Data. Entity. Infrastructure. ‎SqlConnectionFactory، ‏‎ ‎EntityFramework" />‎
    ‎< /entityframework>‎
    Set Database Provider:‎
    Code-based configuration:‎
    ‎  public class FE6CodeConfig : DbConfiguration‎
    ‎    {‎
    ‎      public FE6CodeConfig()‎
    ‎      {‎
    ‎      this. SetProviderServices("System. Data. SqlClient"‎، ‏‎ ‎
    ‎            System. Data. Entity. SqlServer. SqlProviderServices. Instance);‎
    ‎      }‎
    ‎    }‎
    config file:‎
    ‎  < entityframework>‎
    ‎  ‎    < providers>‎
    ‎    ‎     < provider invariantname="System. Data. SqlClient" ‎type="System. Data. ‎Entity. SqlServer. SqlProviderServices، ‏‎ EntityFramework. SqlServer" />‎
    ‎  < /providers>‎
    ‎< /entityframework>‎
    Set Database Initializers

شما می توانید راه انداز های پایگاه داده (فقط برای code-first) با استفاده از code-based configuration همان طور که در زیر نشان داده شده است را تنظیم کنید.


public class FE6CodeConfig : DbConfiguration‎
    ‎    {‎
    ‎      public FE6CodeConfig()‎
    ‎      {‎
    ‎        this. SetDatabaseInitializer(new CustomDBInitializer());‎
    ‎      }‎
    ‎    }‎
    config file:‎
    ‎  < entityframework>‎
    ‎  ‎    < contexts>‎
    ‎    ‎     < context type="EF6DBFirstTutorials. SchoolDBEntities، ‏‎ ‎EF6DBFirstTutorials">‎
    ‎      ‎      < databaseinitializer type="EF6DBFirstTutorials. CustomDBInitializer ‎، ‏‎ ‎EF6DBFirstTutorials">‎
    ‎      < /databaseinitializer>‎
    ‎    < /context>‎
    ‎  < /contexts>  ‎
    ‎< /entityframework>

نمونه پروژه Code-based configuration را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 • 3275
 •    1998
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .