آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش پشتیبانی از تراکنش ها

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش پشتیبانی از تراکنش ها

Entity Framework به طور پیش فرض هر زمان که شما متد SaveChanges() را اجرا می کنید عملیات Insert وUpdate و Delete را مهیا می کند.EF به طور پیش فرض برای هر عملیاتی که انجام می شود، یک transaction را شروع و زمانی که این عملیات پایان می یابد ، این transaction را کامل می کند. زمانی هم که شما عملیاتی دیگری را اجرا می کنید، transactionجدیدی را شروع می کند.
EF 6 برای کنترل بیشتر روی transaction ها متد های database.BeginTransaction و Database.UseTransaction را معرفی کرده است. خوب حالا شما می توانید چند عملیات را با یک transaction اجرا کنید، همان طور که در پایین نشان داده شده است.


 
using (System.Data.Entity.DbContextTransaction dbTran = ‎context.Database.BeginTransaction( ))‎
    ‎    {‎
    ‎      try
    ‎      {‎
    ‎        Student std1 = new Student() { StudentName = ‎‎"newstudent" };‎
    ‎        context.Students.Add(std1);‎
    ‎        context.Database.ExecuteSqlCommand(‎
    ‎          @"UPDATE Student SET StudentName = 'Edited ‎Student Name'" +‎
    ‎            " WHERE StudentID =1"‎
    ‎          );‎
    ‎        context.Students.Remove(std1);‎
    ‎ ‎
    ‎        //saves all above operations within one transaction‎
    ‎        context.SaveChanges();‎
    ‎        //commit transaction‎
    ‎        dbTran.Commit();‎
    ‎      }‎
    ‎      catch (Exception ex)‎
    ‎      {‎
    ‎        //Rollback transaction if exception occurs‎
    ‎        dbTran.Rollback();‎
    ‎      }‎
    ‎    }

database.UseTransaction به DbContext این اجازه را می دهد که از یک transaction که در خارج از Entity Framework شروع شده است، استفاده کند.
پروژه DB First sample برای Transactions ها را می توانید آن را با این لینک دانلود کنید.

 • 3375
 •    2092
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .