آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش محدودیت CHECK در SQL

دوره های پیشنهادی

محدودیت CHECK داده هایی را که در ستون ها وارد می شوند، به دامنه ای از مقادیر محدود می کند.

در صورتی که محدودیت CHECK را روی یک ستون مجزا تعریف کنید تنها مقادیر خاصی را برای آن ستون می توان وارد کرد.

اگر محدودیت CHECK را روی یک جدول تعریف کنید این محدودیت می تواند ستون های خاصی از جدول را بسته به مقادیر دیگر ستون ها در همان سطر محدود کند.

محدودیت CHECK در دستور CREATE TABLE

دستور SQL زیر در ستون “P_Id” هنگامی که جدول “Persons” ایجاد می شود محدودیت “CHECK” را اعمال می کند. محدودیت CHECK تعیین می کند که ستون “P_Id” تنها باید مقدار صحیح بیشتر از صفر داشته باشد.

در MySQL

CREATE TABLE Persons 
‎( 
P_Id int NOT NULL, 
LastName varchar(255) NOT NULL, 
FirstName varchar(255), 
Address varchar(255), 
City varchar(255), 
CHECK (P_Id>0) 
‎) ‎

در SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons 
‎( 
P_Id int NOT NULL CHECK (P_Id>0), 
LastName varchar(255) NOT NULL, 
FirstName varchar(255), 
Address varchar(255), 
City varchar(255) 
‎)‎‏ ‏

برای استفاده از محدودیت CHECK و تعریف آن روی چندین ستون از دستور زیر استفاده کنید:

در MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons 
‎( 
P_Id int NOT NULL, 
LastName varchar(255) NOT NULL, 
FirstName varchar(255), 
Address varchar(255), 
City varchar(255), 
CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes') 
‎) ‎

محدودیت CHECK در دستور ALTER TABLE

برای ایجاد محدودیت CHECK روی ستون “P_Id” هنگامی که جدول قبلا ایجاد شده از دستور SQL زیر استفاده کنید.

در MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons 
ADD CHECK (P_Id>0)‎‏ ‏

برای استفاده از محدودیت CHECK و تعریف آن روی چندین ستون از دستور زیر استفاده کنید:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons 
ADD CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')‎‏ ‏
 

حذف محدودیت CHECK

برای حذف محدودیت CHECK از دستور SQL زیر استفاده کنید:

در SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons 
DROP CONSTRAINT chk_Person‏ ‏
 

در MySQL:


ALTER TABLE Persons 
DROP CHECK chk_Person‏ ‏
 • 4538
 •    868
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .