آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مثال 3 طرح query

دوره های مرتبط با این مقاله

مثال 3 طرح query

در این مثال یک query پیچیده تر ایجاد خواهیم کرد.

توضیحات

سعی می کنیم برخی داده ها را در مورد تولیدات و مولفه های تولید ردیف کنیم. می توانیم از ProductKey (کلید تولید) و Product Subcategory Key (کلید زیرمجموعه ی تولید) برای اتصال داده ها از جدول های مختلف استفاده کنیم. بنابراین query مانند زیر به نظر خواهد رسید.

SELECT DP.ProductKey, 
‎ DP.EnglishProductName,
‎ DPC.ProductCategoryKey,
‎ DPC.EnglishProductCategoryName,
‎ DPSC.ProductSubcategoryKey, 
‎ DPSC.EnglishProductSubcategoryName
FROM AdventureWorksDW..DimProduct DP 
‎ INNER JOIN AdventureWorksDW..DimProductSubcategory DPSC
‎ ON DP.ProductSubcategoryKey=DPSC.ProductSubcategoryKey 
‎ INNER JOIN AdventureWorksDW..DimProductCategory DPC 
‎ ON DPSC.ProductCategoryKey=DPC.ProductCategoryKey

یک پنجره ی جدید باز کرده و CTRL+M را فشار دهید تا Actual Execution Plan را وارد کنید وسپس کد بالا را اجرا کنید. تصویر زیر نشان دهنده ی طرح این query می باشد. لطفا به اتصالات در اجرای درخت دقت داشته باشید.


آموزش SQL Server

در تصویر دو اپراتور Clustered Index Scan ، یک Clustered Index Seek، یک Nested Loops، یک Hash Match و یک Result مشاهده کنید.

SQL Server در واقع query را به این روش پردازش می کند:

  • Clustered Index Scan روی جدول DimProduct (هزینه 56 درصد.)
  • Clustered Index Seek رو جدول DimProductSubcategory ( هزینه 35 درصد).
  • Nested Loops برای اتصال ورودی های بالا.
  • Clustered Index Scan روی جدول DimProductCategory ( هزینه یک درصد)
  • Hash Match برای اتصال ورودی های بالا ( هزینه 7 درصد)
  • انتخاب برای بازگشت نتیجه ی مجموعه ( هزینه 0 درصد)

با مشاهده ی هزینه ی اپراتورها متوجه خواهید شد که Clustered Index Scan روی جدول DimProduct خیلی پرهزینه است و از 56 درصد کل منابع استفاده می کند. اگر به یاد داشته باشید، عملکرد مشابهی نیز در مثال قبلی اجرا شد. ما همچنین یک Clustered Index Seek روی جدول DimProductsSubcategory داریم که دارای هزینه ی بالایی است (35 درصد)، که ToolTip مربوط به آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید.


آموزش SQL Server

با نگاه دقیق تر به عملکرد Clustered Index Seek مشخص می شود که این عملکرد 397 ردیف گزارش داده و 606 آیتم را اجرا می کند، به همین دلیل است که این عملکرد چنین درصد بالایی از منابع را استفاده می کند. این امر توسط اتصال Nested Loops نیز ذکرمی شود. ابتدا query داده را از جدول DimProduct می گیرد و سپس ردیف متناظر را از DimProductSubcategory می آورد، به همین دلیل 606 بار اجرا شد. احتمالا این سوال برای شما مطرح می شود که اگر 606 بار آیتم ها را اجرا کرده، چرا فقط 397 ردف را گزارش داده است؟ به این دلیل که 606 ردیف از جدول DimProduct در عملکرد Clustered Index Scan بازگشته اند، اما فقط 397 عدد از آنها دارای ProductSubcategoryKey می باشند که در اتصال داخلی (INNER JOIN) روی جدول DimProductSubcategory استفاده شد.

چگونه می توانیم اجرا را بهبود ببخشیم؟

به روشی که query در حال حاضر نوشته شده است، کار زیادی نمی توان انجام داد، زیرا همه ی داده ها از جدول DimProduct گزارش شده اند. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، فیلتر کردن رکوردهای NULL SubcategoryKey می باشد، مانند زیر:

SELECT DP.ProductKey, ‎
‎ DP.EnglishProductName,‎
‎ DPC.ProductCategoryKey,‎
‎ DPC.EnglishProductCategoryName,‎
‎ DPSC.ProductSubcategoryKey, ‎
‎ DPSC.EnglishProductSubcategoryName
FROM AdventureWorksDW..DimProduct DP ‎
‎ INNER JOIN AdventureWorksDW..DimProductSubcategory DPSC ON ‎DP.ProductSubcategoryKey=DPSC.ProductSubcategoryKey ‎
‎ INNER JOIN AdventureWorksDW..DimProductCategory DPC ON ‎DPSC.ProductCategoryKey=DPC.ProductCategoryKey
WHERE
‎ DP.ProductSubcategoryKey IS NOT NULL

اگر این کد را اجرا کنیم و به طرح query دقت کنیم، مشاهده می کنیم که یک طرح متفاوت داریم. همچنین متوجه خواهید شد که یک نشان ایندکس گم شده هم داریم.


آموزش SQL Server

این نشان گم شده مانند زیر ایجاد شده است:

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_DimProduct_ProductSubcategoryKey]‎
ON [dbo].[DimProduct] ([ProductSubcategoryKey])‎
INCLUDE ([ProductKey],[EnglishProductName])‎

سپس اگر query را مجددا اجرا کرده و به طرح query دقت کنیم، تغییرات مجدد را مشاهده خواهیم کرد:


آموزش SQL Server

آیا برنامه بهتر می شود یا نه؟

یک راه برای چک کردن این امر، مشاهده ی هزینه ی کل اجرای query می باشد. اگر برای اکثر عملکردها و اجرای هر query دارای TollTip باشیم، می توانیم هزینه ی کل query را به دست آوریم.

در زیر اجرای سه query را در ترتیب اجرای درخت نمایش داده شدهاست. مشاهده می کنید که در زمان بهبود بخشیدن به Query Estimated Subtree Cost ( هزینه ی برآورد شده ی زیرمجموعه ) به این ترتیب می باشد: 0.28 -> 0.20 -> 0.02. بنابراین این تغییرات باعث بهبود query می شود.


آموزش SQL Server
آموزش SQL Server
آموزش SQL Server
  • 3427
  •    1200
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .