آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کار با ماژول URL Module در Node.js

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش کار با ماژول URL Module در Node.js :

ماژول URL Module، یک آدرس وب را به بخش های مجزا و قابل خواندن تقسیم می کند. برای مثال Slug یا ادامه آدرس بعد از نام دامین را مجزا کرده و در خروجی نمایش می دهد.
برای استفاده از ماژول URL، بایستی آن را به وسیله متد require() همانند کد زیر، در برنامه اضافه کنید :

var url = require('url');
      

مثال عملی : در کد مثال عملی زیر، با استفاده از متد parse() .Url، یک شی URL Object را به بخش های مختلف تقسیم کرده و هر بخش را به عنوان یک خاصیت در خروجی نشان داده ایم :

var url = require('url');
var adr = 'http://localhost:8080/default.htm?year=2017&month=february';
var q = url.parse(adr, true);

console.log(q.host); //returns 'localhost:8080'
console.log(q.pathname); //returns '/default.htm'
console.log(q.search); //returns '?year=2017&month=february'

var qdata = q.query; //returns an object: { year: 2017, month: 'february' }
console.log(qdata.month); //returns 'february'
      

خروجی کد به صورت زیر خواهد بود :

C:\Users\My Name>node demo_url.js
localhost:8080
/default
?year=2017&month=february
february

به کار گیری Node.js به عنوان فایل سرور :

اکنون می دانیم که چگونه Query String در URL صفحات را با استفاده از Node.js به قطعات قابل خواندن و مجزا تقسیم کنیم. همچنین در بخش دیگری آموختیم چگونه کاری کنیم Node.js به عنوان یک فایل سرور عمل کند.
حال بیایید دو قابلیت فوق را با هم ترکیب کرده و فایل درخواست شده توسط کلاینت را پردازش کنیم.
برای این منظور دو فایل HTML به نام های summer.html و winter.html با محتویات زیر درون همان پوشه ای که فایل Node.js برنامه قرار دارد، ایجاد نمایید :

<!DOCTYPE html>

<html>
<body>
<h1>Summer</h1>
<p>I love the sun!</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>

<html>
<body>
<h1>Winter</h1>
<p>I love the snow!</p>
</body>
</html>

سپس همانند کد زیر، یک فایل Node.js به نام “demo_fileserver.js” ایجاد کرده و فایل HTML مورد نظر را باز کرده و محتویات آن را به کلاینت، بازگردانید. اگر هم اشکالی در کار رخ داد، یک خطای “404 eror” صادر می شود :

var http = require('http');
var url = require('url');
var fs = require('fs');

http.createServer(function (req, res) {
 var q = url.parse(req.url, true);
 var filename = "." + q.pathname;
 fs.readFile(filename, function(err, data) {
  if (err) {
   res.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/html'});
   return res.end("404 Not Found");
  } 
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.write(data);
  return res.end();
 });
}).listen(8080);

در مرحله بعدی، به یاد داشته باشید بایستی فایل Node.js را بر روی سرور بارگذاری کنید :

C:\Users\Your Name>node demo_fileserver.js

حال اگر مرورگر را باز کرده و دو آدرس زیر را درخواست نمایید، خواهید دید که پاسخ های مختلفی بر حسب نام فایل HTML، دریافت خواهید کرد :

http://localhost:8080/summer.html

خروجی کد مثال :

Summer
I love the sun!
http://localhost:8080/winter.html

خروجی کد مثال :

Winter
I love the snow!
 • 389
 •    0
 • تاریخ ارسال :   1398/04/05

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .