آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش ماژول فایل File System در Node.js

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش استفاده از Node.js به عنوان یک فایل سرور :

ماژول file system module در Node.js امکان کار با فایل سیستم کامپیوتر را برای کاربر فراهم می کند.
برای استفاده از ماژول file system module در پروژه Node.js خود، بایستی آن را با استفاده از تابع require()، همانند کد زیر، به برنامه اضافه کنید :

var fs = require('fs');
      

کارهای معمولی که با استفاده از ماژول فایل سسیتم می توانید انجام دهید، عبارتند از :

 • خواندن فایل ها (Read Files)
 • ایجاد فایل ها (Create Files)
 • به روز رسانی و ویرایش فایل ها (Update Files)
 • پاک کردن فایل (Delete Files)
 • تغییر نام فایل ها (Rename Files)

آموزش خواندن فایل در Node.js :

از متد fs.readFile() برای خواندن فایل های بر روی کامپیوتر استفاده می شود.
فرض کنید یک فایل HTML به نام demofile1.html و با محتویات زیر در همان پوشه ای که فایل Node.js قرار دارد، داریم :

        <html>
        <body>
          <h1>My Header</h1>
          <p>My paragraph.</p>
        </body>
        </html>
      

یک فایل Node.js با کد زیر جهت خواندن محتویات فایل HTML و بازگرداندن پاسخ ایجاد نمایید :

var http = require('http');
var fs = require('fs');
http.createServer(function (req, res) {
 fs.readFile('demofile1.html', function(err, data) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.write(data);
  res.end();
 });
}).listen(8080);

کد فوق را در یک فایل به نام “demo_readfile.js” ذخیره کرده و با دستور زیر در کنسول خط فرمان، آن را بارگذاری نمایید :

C:\Users\Your Name>node demo_readfile.js
      

حال اگر مرورگر را باز کرده و آدرس http://localhost:8080 را فراخوانی نمایید ، خروجی مورد نظر را مشاهده خواهید کرد.

آموزش ایجاد فایل در Node.js :

ماژول فایل سیستم (file system module) دارای چندین متد جهت ایجاد فایل های جدید بر روی کامپیوتر است :

 • متد fs.appendFile().
 • متد fs.open().
 • متد fs.writeFile().
نکته :

متد fs.appendFile()، محتویات تعیین شده را به انتهای فایل مورد نظر اضافه می کند. اگر فایل وجود نداشته باشد، سیستم یک فایل جدید را تولید خواهد کرد.

مثال عملی : در کد زیر، یک فایل جدید، به نام “mynewfile1.txt” را توسط متد appendFile() ایجاد کرده ایم :

var fs = require('fs');

fs.appendFile('mynewfile1.txt', 'Hello content!', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('Saved!');
      

متد fs.open() یک “flag” یا "پرچم" را به عنوان پارامتر دوم دریافت می کند. اگر این پارامتر مقدار W را داشته باشد، فایل جهت نوشتن (writing) باز خواهد شد. اگر هم فایل مورد نظر وجود نداشته باشد، فایل سیستم یک فایل جدید تولید می کند .
مثال عملی : در کد مثال زیر، یک فایل جدید به نام “mynewfile2.txt” را با استفاده از متد open() ایجاد کرده ایم .

var fs = require('fs');

fs.open('mynewfile2.txt', 'w', function (err, file) {
if (err) throw err;
console.log('Saved!');
});

متد fs.writeFile()، در صورتی که فایل مورد نظر وجود داشته باشد، محتویات داده شده به آن را با محتویات فایل عوض می کند. اما اگر فایل مورد نظر وجود نداشته باشد، یک فایل جدید با محتویات تعیین شده، ایجاد خواهد شد.
مثال عملی : در کد مثال عملی زیر، یک فایل جدید به نام “mynewfile3.txt” را با متد writeFile() ایجاد کرده ایم :

var fs = require('fs');

fs.writeFile('mynewfile3.txt', 'Hello content!', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('Saved!');
});

آموزش ویرایش فایل در Node.js :

ماژول فایل سیستم، دارای 2 متد زیر جهت ویرایش و به روز رسانی فایل ها می باشد :

 • متد fs.appendFile().
 • متد fs.writeFile().
نکته :

متد fs.appendFile()، محتویات تعیین شده برای آن را به انتهای فایل مورد نظر اضافه می کند.

مثال عملی : در کد مثال عملی زیر، متن مورد نظر را با استفاده از متد appendFile() به انتهای فایل “mynewfile1.txt”، اضافه کرده ایم :

var fs = require('fs');

fs.appendFile('mynewfile1.txt', ' This is my text.', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('Updated!');
});

متد fs.writeFile()، محتویات تعیین شده برای آن را با محتویات فایل جاری، عوض می کند.
مثال عملی : در کد مثال عملی زیر، متن مورد نظر را با محتویات فایل “mynewfile3.txt” عوض کرده ایم :

var fs = require('fs');

fs.writeFile('mynewfile3.txt', 'This is my text', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('Replaced!');
});

آموزش حذف فایل در Node.js :

از متد fs.unlink() برای حذف فایل مورد نظر از روی سیستم استفاده می شود.
مثال عملی : در کد مثال عملی زیر، فایل “mynewfile2.txt” را با استفاده از متد fs.unlink()، از روی سیستم حذف کرده ایم :

var fs = require('fs');

fs.unlink('mynewfile2.txt', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('File deleted!');
});

خروجی کد مثال :

C:\Users\My Name>node demo_fs_unlink.js
File deleted!

آموزش تغییر نام فایل در Node.js :

از متد fs.rename() برای تغییر نام فایل مورد نظر به مقدار دلخواه استفاده می شود.
مثال عملی : در کد مثال زیر، نام فایل “mynewfile1.txt” را به “myrenamefile.txt” تغییر داده ایم :

var fs = require('fs');

fs.rename('mynewfile1.txt', 'myrenamedfile.txt', function (err) {
 if (err) throw err;
 console.log('File Renamed!');
});

خروجی کد مثال :

C:\Users\My Name>node demo_fs_rename.js
File Renamed!

آموزش آپلود فایل Upload File در Node.js :

با استفاده از چهارچوب کاری Node.js، می توانید فایل های مورد نظر خود را بر روی فایل سیستم آپلود نمایید.
در بخش آموزش آپلود فایل در Node.js به تشریح کامل کاربرد آن و متدهای مربوطه پرداخته ایم.

 • 493
 •    0
 • تاریخ ارسال :   1398/04/05

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .