آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

فرمان SQL Server INSERT با متغیر

دوره های مرتبط با این مقاله

فرمان SQL Server INSERT با متغیر

متغیرها به عنوان وسیله ای برای تعیین مقادیر در کد به جای مقادیر در برنامه نویسی سخت (hard coding) استفاده می شوند. در مثال های ساده ممکن است متغیرها بیش از حد به نظر برسند، اما در هنگام بهبود توسعه، مفاهیم خوبی برای درک می باشند.

در این مثال قصد داریم کمی اولین مثال را تغییر دهیم تا به جای استفاده از مقادیر hard coded (سخت کد گذاری شده)، از متغیرها استفاده کنیم.

اجازه بدهید کمی در مورد کد توضیح دهیم:

 • در اولین بلوک مربوط به کد یک متغیر برای هر ستون تعریف می کنیم. همه ی داده ها برای متغیرها با ستون ها هماهنگ می باشند.
 • در دومین بلوک از کد هر متغیر را به یک مقدار تنظیم می کنیم. دقت کنید که ستون های varchar و datetime دارای مقادیری در علامت های نقل قول مجزا می باشند و مقادیر صحیح در علامت نقل قول قرار نمی گیرند.
 • در سومین بلوک از کد باید شبیه به مثال بالا باشد، به جز اینکه کد در بخش 'VALUES' دارای متغیر می باشد و نه مقدار واقعی.
  ‎-- 1 - Declare variables
  DECLARE @FirstName varchar(25)‎
  DECLARE @LastName varchar(25)‎
  DECLARE @PhoneNumber varchar(15)‎
  DECLARE @EmailAddress varchar(25)‎
  DECLARE @Priority int
  DECLARE @CreateDate datetime
   
  ‎-- 2 - Initialize variables
  SET @FirstName = 'Kris'‎
  SET @LastName = 'Fierce'‎
  SET @PhoneNumber = '222-222-2222'‎
  SET @EmailAddress = 'kris@FierceFishing.com'‎
  SET @Priority = 1‎
  SET @CreateDate = '2011-09-15'‎
   
  ‎-- 3 - Execute INSERT command
  INSERT INTO [dbo].[Customer]‎
  ‎      ([FirstName]‎
  ‎      ,[LastName]‎
  ‎      ,[PhoneNumber]‎
  ‎      ,[EmailAddress]‎
  ‎      ,[Priority]‎
  ‎      ,[CreateDate])‎
  ‎   VALUES
  ‎      (@FirstName‎
  ‎      ,@LastName‎
  ‎      ,@PhoneNumber‎
  ‎      ,@EmailAddress‎
  ‎      ,@Priority‎
  ‎      ,@CreateDate)‎
  GO
  
 • 2988
 •    1064
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .