آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش ساخت جدول در PHP

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش ساخت جدول

PHP تابع مخصوصی برای ساخت جدول با فیلدهای معین ندارد. بنابراین برای ساخت جدول داده، از دستور برنامه پایگاه داده مانند MySQL استفاده می شود، این دستور با تابع ()mysql_query اجرا می شود. برای مثال، پایگاه داده Employee برای یک دفتر را ساخته، یک جدول با ستون های employee number، employee name و employee address می سازیم. فایلی به نام Create_table.php داخل www بسازید. کد زیر را در آن کپی کنید.

          
             //the example of making MySQL database ‎table
            ‎ ‎‎ ‎//create_table.php‎
            ‎‎ ‎$continued = ‎mysql_connect("localhost","root","admin");‎
            ‎‎ if($continued){‎
            ‎ ‎  echo("Connection is ‎succeed");‎
              ‎}else{‎
            ‎ ‎  echo("Connection is ‎fail");‎
            ‎‎ ‎}‎
            ‎‎ ‎$make = ‎mysql_create_db("employees");‎
            ‎ ‎
            ‎‎ if($make){‎
            ‎‎ ‎  echo("
            ‎
            Employees database succeeds in ‎making");‎
            ‎ ‎
            ‎‎ ‎}else{‎
            ‎‎ ‎  echo("
            ‎
            Employees database fails in ‎making");‎
            ‎‎ ‎}‎
            ‎‎ ‎$order1 = "CREATE TABLE data_employees‎
            ‎ ‎
            ‎‎ ‎  (‎
            ‎‎ ‎    employees_number int(10)AUTO_INCREMENT PRIMARY ‎KEY,‎
            ‎‎ ‎    name char(100),‎
            ‎‎ ‎    address ‎varchar(255)‎
            ‎‎ ‎  )";‎
            ‎ ‎$make_table = mysql_db_query("employees",$order1);‎
            ‎ ‎
            ‎‎ if($make_table){‎
            ‎‎ ‎  echo("
            ‎
            Table data_employees succeeds in ‎making");‎
            ‎ ‎
            ‎‎ ‎}else{‎
            ‎‎ ‎  echo("
            ‎
            Table data_employees fails in ‎making");‎
            ‎‎ ‎}‎
            ‎‎ ‎?>‎
        
 • 7688
 •    2048
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .