آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش رابط Canvas در HTML

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش رابط Canvas HTML

Canvas یک تگ HTML (< canvas >) است که از طریق آن می‌توانیم با استفاده از Canvas API به طراحی و نقاشی بپردازیم.


ایجاد Canvas

انجام این کار بسیار ساده است و تنها کافی است که < canvas >< /canvas > را داخل یک فایل HTML خالی بی اندازید.


آموزش رابط Canvas HTML

در حال حاضر در این صفحه چیزی نمی‌بینید، چرا که این canvas یک عنصر نامرئی است. مقداری حاشیه به آن اضافه کنید.


آموزش رابط Canvas HTML

کروم به‌صورت خودکار به عنصر body یک حاشیه‌ی 8 پیکسلی اضافه می‌کند. به همین خاطر است که حاشیه‌ی ما شبیه به یک کادر شده است. با تنظیمات زیر می‌توانید حاشیه‌ی کروم را حذف کنید.

body {
 margin: 0;
}

فعلاً کاری به تنظیمات پیش‌فرض نداریم.
حالا می‌توانیم از طریق جاوا اسکریپت و با استفاده از DOM Selectors API به canvas خود دسترسی پیدا کنیم. بنابراین می‌توانیم از document.querySelector() استفاده کنیم.

const canvas = document.querySelector('canvas')

تغییر رنگ پس‌زمینه‌ی canvas

این کار در CSS انجام می‌شود:

canvas {
 background-color: lightblue;
}

تغییر اندازه‌ی canvas

می‌توانید از CSS عرض و ارتفاع canvas را تنظیم کنید.

canvas {
 border: 1px solid black;
 width: 100%;
 height: 100%;
}

و از این طریق canvas تا حدی بزرگ می‌شود که کل اندازه‌ی عنصر خارجی را پر کند.

اگر canvas خود را به‌عنوان یک عنصر سطح اول در HTML قرار دهید، در این صورت کد بالا باعث می‌شود که این canvas تا حدی که کل بدنه را پر کند، بزرگ شود.


آموزش رابط Canvas HTML

در حال حاضر بدنه، کل اندازه‌ی پنجره را پر نکرده است. برای این‌که کل صفحه پر شود، باید از جاوا اسکریپت استفاده کنیم.

canvas.width = window.innerWidth
canvas.height = window.innerHeight

آموزش رابط Canvas HTML

حالا اگر حاشیه‌ی بدنه را حذف کنید و پس‌زمینه‌ی canvas را با استفاده از CSS تنظیم کنید، canvas کل صفحه را پر می‌کند و می‌توانیم بر روی آن طراحی و نقاشی کنیم.


آموزش رابط Canvas HTML

اگر اندازه‌ی پنجره عوض شد، ما باید عرض canvas را هم مجدداً محاسبه کنیم که این کار جهت جلوگیری از فراخوانی رویداد تغییر اندازه‌ی canvas با استفاده از debounce انجام می‌شود (رویداد resize را با هر بار حرکت پنجره از طریق موس، می‌توان صدها بار فراخوانی کرد)، برای مثال:

const debounce = (func) => {
 let timer
 return (event) => {
 if (timer) { clearTimeout(timer) }
 timer = setTimeout(func, 100, event)
 }
}
window.addEventListener('resize', debounce(() => {
 canvas.width = window.innerWidth
 canvas.height = window.innerHeight
}))

دریافت زمینه از canvas

برای ترسیم در canvas باید یک زمینه داشته باشیم:

const c = canvas.getContext('2d')

برخی زمینه را به متغیری به نام c و برخی دیگر به ctx تخصیص می‌دهند، که هر دوی آن‌ها روشی رایج برای مخفف کردن زمینه (context) است.
متد getContext() یک زمینه‌ی طراحی را در canvas برگشت می‌دهد که این کار بر اساس نوع پارامتر عبوری مشخص می‌شود.
مقادیر معتبر را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

 • 2d: مقداری که ما از آن استفاده خواهیم کرد.
 • webgl : جهت استفاده از نسخه‌ی یک WebGL کاربرد دارد.
 • webgl2 : جهت استفاده از نسخه‌ی دو WebGL کاربرد دارد.
 • bitmaprenderer : از آن می‌توان در کنار ImageBitmap استفاده کرد.

بر اساس نوع زمینه می‌توانید پارامتر دومی را نیز به getContext() بدهید تا مشخصات بیشتری را تعیین کنید.

برای زمینه‌ی 2d ما اساساً یک پارامتر داریم و می‌توانیم از آن در تمامی مرورگرها استفاده کنیم. این پارامتر alpha نام دارد، یک پارامتر بولی است و مقدار آن به‌صورت پیش‌فرض true است. اگر مقدار آن بر روی false تنظیم شود، مرورگر می‌فهمد که canvas پس‌زمینه‌ی شفافی ندارد و بنابراین می‌تواند سرعت رندر را افزایش دهد.

ترسیم عناصر در canvas

حالا با کمک زمینه‌های بالا می‌توانیم عناصر مورد نظر خود را ترسیم کنیم.

روش‌های زیادی برای انجام این کار وجود دارد که می‌توانیم با کمک آن‌ها عناصر زیر را ترسیم کنیم:

 • متن
 • خطوط
 • مستطیل
 • مسیر
 • تصویر

و می‌توانیم fill، stroke، gradient، pattern و shadow هر یک از آن‌ها را تغییر دهیم. همچنین می‌توانیم آن‌ها را بچرخانیم، مقیاس آن‌ها را تغییر دهیم و ... .
بیایید کار خود را با یک مستطیل که ساده‌ترین عنصر است شروع کنیم. برای انجام این کار از متد fillRect(x, y, width, height) استفاده می‌کنیم.

c.fillRect(100, 100, 100, 100)

این کار باعث می‌شود یک مستطیل سیاه‌رنگ 100 پیکسل در 100 پیکسل کشیده شود که موقعیت افقی و عمودی آن هر دو 100 است.


آموزش رابط Canvas HTML

با استفاده از متد fillStyle() می‌توانید این مستطیل را رنگ کنید. برای انجام این کار تنها کافی است یکی از رشته‌های رنگ معتبر CSS را در این متد عبور دهید.

c.fillStyle = 'white'
c.fillRect(100, 100, 100, 100)

حالا می‌توانید با کمک خلاقیت خود، چیزهای بسیاری را ترسیم کنید.

for (let i = 0; i < 60; i++) {
 for (let j = 0; j < 60; j++) {
 c.fillStyle = `rgb(${i * 5}, ${j * 5}, ${(i+j) * 50})`
 c.fillRect(j * 20, i * 20, 10, 10)
 }
}

آموزش رابط Canvas HTML

یا

for (let i = 0; i < 60; i++) {
 for (let j = 0; j < 60; j++) {
 c.fillStyle = `rgb($ {i * 5}, $ {j * 5}, $ {(i+j) * 50})`
 c.fillRect(j * 20, i * 20, 20, 20)
 }
}

آموزش رابط Canvas HTML

ترسیم عناصر

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، می‌توانید عناصر زیر را ترسیم کنید:

 • متن
 • خطوط
 • مستطیل
 • مسیر
 • تصویر

صرفاً برای آن‌که کلیت کار مشخص شود، به مستطیل و متن می‌پردازیم.


تغییر رنگ

جهت تغییر fill و stroke رنگ‌ها و اشکال می‌توانید از مشخصه‌های fillStyle و strokeStyle استفاده کنید. این مشخصه‌ها تمامی رنگ‌های معتبر CSS ازجمله رشته‌ها و اعداد RGB را می‌پذیرند.

c.strokeStyle = `rgb(255, 255, 255)`
c.fillStyle = `white`

c.strokeStyle = `rgb(255, 255, 255)`
c.fillStyle = `white`

مستطیل

 • clearRect(x, y, width, height)
 • fillRect(x, y, width, height)
 • strokeRect(x, y, width, height)

در بخش قبل با fillRect() آشنا شدیم. strokeRect() نیز از نظر اسم شبیه به آن است اما به‌جای پر کردن مستطیل، صرفاً با استفاده از سبک stroke فعلی، stroke مستطیل را ترسیم می‌کند (که آن را می‌توان با استفاده از ویژگی زمینه‌ی strokeStyle تغییر داد).

const c = canvas.getContext('2d')
for (let i = 0; i < 61; i++) {
 for (let j = 0; j < 61; j++) {
 c.strokeStyle = `rgb($ {i * 5}, $ {j * 5}, $ {(i+j) * 50})`
 c.strokeRect(j * 20, i * 20, 20, 20)
 }
}

آموزش رابط Canvas HTML

clearRect() پس‌زمینه‌ی ناحیه‌ای را حذف می‌کند.


آموزش رابط Canvas HTML

متن

نوشتن متن شبیه به ترسیم مستطیل انجام می‌شود.
برای انجام این کار از دو روش زیر می‌توانید استفاده کنید:

 • fillText(text, x, y)
 • strokeText(text, x, y)

با استفاده از این دو روش می‌توانید متن خود را در canvas بنویسید.

X و y به پایین گوشه سمت چپ اشاره دارد.

می‌توانید خانواده‌ی فونت و اندازه را با استفاده از ویژگی font مربوط به canvas تغییر دهید.

c.font = '148px Courier New'

آموزش رابط Canvas HTML

ویژگی‌های مربوط به متن دیگری نیز هستند که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید (* = پیش‌فرض):

 • textAlign (start*, end, left, right, center)
 • textBaseline (top, hanging, middle, alphabetic*, ideographic, bottom)
 • direction (ltr, rtl, inherit*)

خطوط

برای آن‌که بتوانید خطی را بکشید، ابتدا باید متد beginPath() را فراخوانی کنید، پس از آن با استفاده از moveTo(x, y) نقطه‌ی آغازینی را مشخص کنید و سپس برای قرار دادن این خط بر روی مختصات جدید lineTo(x, y) را فراخوانی کنید و در نهایت stroke() را فراخوانی کنید.

c.beginPath()
c.moveTo(10, 10)
c.lineTo(300, 300)
c.stroke()

این خط بر اساس مقدار ویژگی c.strokeStyle رنگ خواهد شد.


مثال پیچیده‌تر

این کد canvas ای را ایجاد می‌کند که حاوی 800 دایره است.


آموزش رابط Canvas HTML

هر دایره به‌خوبی در این canvas قرار گرفته و شعاع آن به‌صورت تصادفی انتخاب شده است.
هر زمان ‌که بخواهید اندازه‌ی این پنجره را تغییر دهید، این عناصر مجدداً تولید می‌شوند.
در Codepen می‌توانید با آن بازی کنید.


const canvas = document.querySelector('canvas')
canvas.width = window.innerWidth
canvas.height = window.innerHeight
const c = canvas.getContext('2d')
const circlesCount = 800
const colorArray = [
 '#046975',
 '#2EA1D4',
 '#3BCC2A',
 '#FFDF59',
 '#FF1D47'
]
const debounce = (func) => {
 let timer
 return (event) => {
 if (timer) { clearTimeout(timer) }
 timer = setTimeout(func, 100, event)
 }
}
window.addEventListener('resize', debounce(() => {
 canvas.width = window.innerWidth
 canvas.height = window.innerHeight
 init()
}))
const init = () => {
 for (let i = 0; i < circlesCount; i++) {
 const radius = Math.random() * 20 + 1
 const x = Math.random() * (innerWidth - radius * 2) + radius
 const y = Math.random() * (innerHeight - radius * 2) + radius
 const dx = (Math.random() - 0.5) * 2
 const dy = (Math.random() - 0.5) * 2
 const circle = new Circle(x, y, dx, dy, radius)
 circle.draw()
 }
}
const Circle = function(x, y, dx, dy, radius) {
 this.x = x
 this.y = y
 this.dx = dx
 this.dy = dy
 this.radius = radius
 this.minRadius = radius
 this.color = colorArray[Math.floor(Math.random() * colorArray.length)]
 this.draw = function() {
 c.beginPath()
 c.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, Math.PI * 2, false)
 c.strokeStyle = 'black'
 c.stroke()
 c.fillStyle = this.color
 c.fill()
 }
}
init()

مثال دیگر: متحرک‌سازی عناصر در canvas

بر اساس مثال بالا می‌توانیم با استفاده از یک حلقه این عناصر را متحرک کنیم. هر دایره عمر مخصوص به خود را دارد و داخل حاشیه‌های canvas حرکت می‌کند. زمانی که دایره به حاشیه برخورد می‌کند، مسیرش عوض می‌شود.


آموزش رابط Canvas HTML

این کار از طریق requestAnimationFrame() انجام می‌شود و در هر فریم با رندر کردن حلقه‌ی تکرار تصویر را کمی حرکت می‌دهد.


تعامل با عناصر در canvas

مثال بالا در ادامه گسترش داده شده است تا شما بتوانید از طریق موس با دایره‌ها تعامل برقرار کنید.
زمانی که موس را در canvas حرکت می‌دهید، دایره‌های نزدیک موس شما بزرگ می‌شوند و زمانی که از آن‌ها فاصله می‌گیرید، به‌اندازه‌ی اصلی خود برمی‌گردند.


آموزش رابط Canvas HTML

شیوه‌ی کارکرد این قابلیت به چه صورت است؟ در واقع کار ردیابی موقعیت موس از طریق دو متغیر انجام می‌شود.

let mousex = undefined
let mousey = undefined
window.addEventListener('mousemove', (e) => {
 mousex = e.x
 mousey = e.y
})

سپس از این متغیرها در متد update() مربوط به Circle استفاده می‌کنیم تا مشخص شود که شعاع باید افزایش یابد یا کاهش.

if (mousex - this.x < distanceFromMouse && mousex - this.x > -distanceFromMouse && mousey - this.y < distanceFromMouse && mousey - this.y > -distanceFromMouse) {
 if (this.radius < maxRadius) this.radius += 1
} else {
 if (this.radius > this.minRadius) this.radius -= 1
}

distanceFromMouse مقداری برحسب پیکسل است (در اینجا برابر با 200 است) که مشخص می‌کند تا چه فاصله‌ای دایره‌ها باید به موس واکنش نشان دهند.

عملکرد

اگر می‌خواهید پروژه‌های بالا را ویرایش کنید و دایره‌ها و قطعات متحرک بیشتری را به آن‌ها اضافه کنید، در این صورت باید حواستان به مشکلات عملکرد باشد. مرورگرها جهت رندر کردن این canvas همراه با انیمیشن‌ها و تعامل انرژی زیادی مصرف می‌کنند. بنابراین باید حواستان باشد که این تجربه در دستگاه‌های با عملکرد ضعیف‌تر از بین نرود.
برای مثال من زمانی که می‌خواستم به‌جای دایره همین کار را با ایموجی انجام دهم، فهمیدم که رندر شدن متن توان زیادی می‌طلبد و به همین دلیل این انیمیشن به‌سرعت کند شد.


آموزش رابط Canvas HTML

در این لینک می‌توانید فهرستی از نکات عملکردی را مشاهده کنید.


حرف آخر

در اینجا به معرفی امکانات canvas که یک ابزار شگفت‌انگیز جهت ایجاد تجارب خارق‌العاده در صفحات اینترنتی است پرداختیم.


 • 491
 •    352
 • تاریخ ارسال :   1397/09/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .