آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش درج، بروز رسانی و حذف ذخیره شده در Code First

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش درج، بروز رسانی و حذف ذخیره شده در Code First

Entity Framework 6 Code-First توانایی ایجاد و استفاده از Stored Procedure را برای عملیاتadd ، update، delete را فراهم می کند.این در نسخه های قبلی Entity Framework امکان پذیرنبود.


Student Entity:‎
    ‏  ‏‎  class Student
‎  {‎
    ‎    public Student()‎
    ‎    {‎
    ‎    }‎
    ‎    public int Student_ID { get; set; }‎
    ‎    public string StudentName { get; set; }‎
    ‎  }

مثال زیر به طور خودکار یک Stored Procedure برای موجودیت Student با استفاده از Fluent API ایجاد می کند.


protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)‎
    ‎  {‎
    ‎    modelBuilder.Entity()‎
    ‎      .MapToStoredProcedures();‎
    ‎  }

کد نشان داده در بالا سه procedure به ترتیب زیر می سازد.
Student_Insert
Student_Update
Student_Delete
که procedure های درج و بروز رسانی یک پارمتر که متناظر با اسم های مشخصه مورد نظر است ،را دارد.و procedure حذف هم یک مشخصه کلید اولیه به نام پارامتر StudentID دارد.
شما همینطور می توانید stored procedure و اسم های پارامترهای را به شکل زیر تغییر دهید.


 
protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)‎
    ‎  {‎
    ‎    modelBuilder.Entity()‎
    ‎      .MapToStoredProcedures(p => p.Insert(sp => ‎sp.HasName(“sp_InsertStudent”).Parameter(pm ‎‎=> pm.StudentName‎،‎ ‎‎“name”).Result(rs => rs.Student_ID،‎ “Student_ID”))‎
    ‎      .Update(sp => sp.HasName(“sp_UpdateStudent”).Parameter(pm => ‎pm.StudentName،‎ ‎‎“name”))‎
    ‎      .Delete(sp => sp.HasName(“sp_DeleteStudent”).Parameter(pm => ‎pm.Student_ID،‎ “Id”))‎
    ‎      );‎

اگر می خواهید که همه موجودیت هایتان از procedures استفاده کند به ترتیب زیر عمل کنید.


protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)‎
    ‎  {‎
    ‎    modelBuilder.Types().Configure(t => t.MapToStoredProcedures());‎
    ‎  }

محدودیت ها

تنها Fluent API ها می توانند با stored procedure برای Map کردن استفاده شوند. شما نمی توانید از خصوصیات Data Annotation در EF 6 برای map کردن stored procedure ها استفاده کنید.
نمی توانید ترکیبی از stored procedure و query را برای عملیات add،update ، delete روی یک موجودیت یکسان اعمال کنید.
شما می توانید از stored procedure یا SQL query برای عملیات add،update ، delete روی موجودیت ها استفاده کنید.

 • 4207
 •    1706
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .