آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش حذف اطلاعات (دستور Delete) در MySQL

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش حذف اطلاعات (Data Delete) در MySQL :

از دستور DELETE در SQL برای حذف اطلاعات یک یا چند رکورد از جدول پایگاه داده استفاده می شود. شکل کلی استفاده از دستور DELETE به صورت زیر است :

DELETE FROM table_name
WHERE some_column = some_value
نکته مهم :

به کاربرد عبارت WERE در دستور فوق دقت کنید !
عبارت WHERE در دستور فوق تعیین می کند چه رکورد یا رکوردهایی بایستی حذف شوند. اگر در دستور DELETE از عبارت WHERE استفاده نکنید، کلیه اطلاعات جدول مورد نظر حذف خواهد شد.


برای دریافت اطلاعات کامل تر درباره دستور DELETE به بخش آموزش دستور DELETE در زبان SQL سایت تحلیل داده بروید.
به اطلاعات جدول MyGuests توجه کنید :

عنوان جدول
id
firstname
lastname
email
reg_date
1
John
Doe
john@example.com
2014-10-22 14:26:15
2
Mary
Moe
mary@example.com
2014-10-23 10:22:30
3
Julie
Dooley
julie@example.com
2014-10-26 10:48:23

در کد مثال عملی زیر، اطلاعات رکورد با id=3 را از جدول MyGuests حذف کرده ایم :

کد مثال MySQLi شی گرا :
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn-<connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn-<connect_error);
} 
// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
if ($conn-<query($sql) === TRUE) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . $conn-<error;
}
$conn-<close();
?>
        
کد مثال MySQLi رویه ای :
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?gt
        
کد مثال MySQLi PDO :
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  // sql to delete a record
  $sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Record deleted successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }
$conn = null;
?>
        

پس از اجرای دستور DELETE در مثال فوق، جدول MyGuests به صورت زیر تغییر می کند :

عنوان جدول
id
firstname
lastname
email
reg_date
1
John
Doe
john@example.com
2014-10-22 14:26:15
2
Mary
Moe
mary@example.com
2014-10-23 10:22:30
 • 6784
 •    1554
 • تاریخ ارسال :   1395/10/19

دانلود PDF دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش حذف اطلاعات (دستور Delete) در MySQL
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .