آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش تفسیر داده ها در Code-First

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش تفسیر داده ها در Code-First

DataAnnotation in Code-First

EF Code-First یک مجموعه از ویژگی های DataAnnotation را فراهم می کند که می توانید این ویژگی ها را روی خصوصیات و کلاس های Domain به کار برید. برای استفاده از DataAnnotation شما باید namespace، System.ComponentModel.DataAnnotations را وارد کنید. DataAnnotationبه طور اساسی شامل صفاتی برای اعتبار server side و ویژگی های مرتبط به پایگاه داده می باشد.


Validation Attributes

ویژگی های درستی Validation

Description
Annotation Attribute
این ویژگی annotation، EF و MVC را تضمین می دهد که باید مشخصه مورد نظر داده داشته باشد.
Required
این ویژگی تعیین می کند که آیا حداقل طول موردنظر برای آرایه یا رشته وارد شده است یا خیر.
MinLength
این ویژگی حداکثر طول ستون در پایگاه داده را تعیین می کند.
MaxLength
حداقل و حداکثر طول کاراکترهایی را که می تواند در فیلد داده وارد کرد را مشخص می کند.
StringLength

Database Schema related Attributes

ویژگی های مرتبط با طرح پایگاه داده

Description
Annotation Attribute
نام جدول پایگاه داده ای را که با کلاس به کار خواهد رفت را مشخص می کند.
Table
نام ستون و نوع داده ای که با property مورد نظر به کار خواهد رفت را مشخص می کند.
Column
مشخصه موردنظر را به عنوان کلید EntityKey تعیین کرده که با کلید اولیه جدول مرتبط به کار می رود.
Key
کلاس موردنظر را به عنوان نوع مرکب در EF قرار می دهد.
ComplexType
ستون مورد نظر را در پایگاه داده به عنوان ستون timestamp و بدون مقدار Null مشخص می کند
Timestamp
مشخصه کلید خارجی را برای مشخصه Navigation قرار می دهد.
ForeignKey
تعیین می کند که مشخصه موردنظر با پایگاه داده به کار نمی رود.
NotMapped
این مشخصه به شمااین اجازه را می دهد که یک یا بیشتر از یک مشخصه دیگر را برای بررسی همزمان در پایگاه داده را زمانی که کاربر موجودیتی را حذف یا ویرایش می کند را تعیین می کند.
ConcurrencyCheck
این ویژگی تعیین می کند که مشخصه موردنظر با ستون Computed column در پایگاه داده به کار برود.بنابراین مشخصه مورد نظر read-only می شود.برای شناسایی ستون هم به کار می رود(ستون خود افزایشی)
DatabaseGenerated
مشخصه InverseProperty زمانی مفید است که شما رابطه چندگانه بین دو کلاس داشته باشید.
InverseProperty
DataAnnotation example:‎
    ‎[Table("StudentInfo")]‎
    ‎  public class Student
‎  {‎
    ‎    public Student(){ }‎
    ‎    [Key]‎
    ‎    public int SID { get; set; }‎
    ‎    [Required(ErrorMessage="Student Name is Required" )]‎
    ‎    [Column("Name"، TypeName="ntext")]    ‎
    ‎    [MaxLength(20)، MinLength(2، ErrorMessage="Student name can not be 2 character or ‎less")]‎
    ‎    public string StudentName { get; set; }‎
    ‎    [NotMapped]‎
    ‎    public int? Age { get; set; }‎
    ‎    [ConcurrencyCheck()]‎
    ‎    [Timestamp]‎
    ‎    public Byte[] LastModifiedTimestamp { get; set; }‎
    ‎ ‎    public int? MathScore { get; set; }‎
    ‎    public int? ScienceScore { get; set; }‎
    ‎ ‎    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Computed)]‎
    ‎    public int? TotalScore‎
    ‎    {‎
    ‎      get;‎
    ‎      set;‎
    ‎    }‎
    ‎    public int StdId { get; set; }‎
    ‎    [ForeignKey("StdId")]‎
    ‎    public virtual Standard Standard { get; set; }‎
    ‎  }

 • 3872
 •    1856
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .