آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش افزایش فیلدها در sql

دوره های پیشنهادی

AUTO INCREMENT (افزایش خودکار فیلدها) در SQL

Auto-Increment یا افزایش خودکار، اجازه می دهد که یک شماره منحصر به فرد، برای سطر جدیدی که درجدول وارد می شود، تولید شود.

خیلی اوقات می خواهیم زمانی که رکورد جدیدی وارد می شود، مقدار فیلد primary key به طور خودکار ایجاد شود.

در این صورت از فیلد auto-increment در جدول استفاده می کنیم.

فرم دستور در MySQL

دستور زیر تعیین می کند که ستون “ID”در جدول “Persons” برای فیلدprimary key از افزایش خودکار استفاده کند.

CREATE TABLE Persons

(

ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

LastName varchar(255) NOT NULL,

FirstName varchar(255),

Address varchar(255),

City varchar(255),

PRIMARY KEY (ID)

)

MySQL از کلید واژه AUTO_INCREMENT برای اعمال حالت افزایش خودکار استفاده می کند.

به طور پیش فرض، مقدار شروع برای AUTO_INCREMENT عدد یک می باشد و مقدار آن برای رکورد جدید، یک عدد افزایش می یابد.

برای اینکه مقدار شروع AUTO_INCREMENT را مقداری غیر از یک تعیین کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم.

ALTER TABLE Persons AUTO_INCREMENT=100

برای وارد کردن یک رکورد جدید در جدول “Persons” دیگر نباید مقداری برای ستون “ID” تعیین کنیم (مقداری منحصر به فردی، به صورت خودکار در این فیلد وارد می شود):

INSERT INTO Persons (FirstName,LastName)

VALUES ('Lars','Monsen')

دستور بالا سطر جدیدی را در جدول Persons وارد می کند. برای ستون“ID” یک مقدار منحصر به فرد تعیین می شود. ستون “FirstName” به “Lars” و ستون “LastName” به “Monsen” اختصاص می یابد.

فرم دستور در SQL Server

دستور زیر تعیین می کند که ستون “ID”در جدول “Persons” برای فیلدprimary key از افزایش خودکار استفاده کند.

CREATE TABLE Persons

(

ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

LastName varchar(255) NOT NULL,

FirstName varchar(255),

Address varchar(255),

City varchar(255)

)

MS SQL Server از کلید واژه IDENTITY برای اعمال خصوصیت افزایش خودکار استفاده می کند.

در مثال بالا مقدار شروع برای IDENTITY عدد یک می باشد و برای هر رکورد جدید، یک عدد به آن افزایش می یابد.

نکته: برای اینکه تعیین کنید که ستون “ID” با مقدار 10 شروع شود و 5 تا 5 تا افزایش یابد IDENTITY را به (10،5) تغییر دهید.

برای اینکه سطر جدیدی را در جدول “Persons” وارد کنیم، دیگر نیازی نیست مقداری برای ستون “ID”وارد کنیم. (مقداری منحصر به فرد، به طور خودکار در این ستون وارد می شود):

INSERT INTO Persons (FirstName,LastName)

VALUES ('Lars','Monsen')

دستور بالا سطر جدیدی را در جدول “Persons” وارد می کند. به ستون “ID” یک مقدار منحصر به فرد داده می شود. ستون “FirstName” به “Lars” و ستون “LastName” به “Monsen” اختصاص می یابد.

فرم دستور درAccess

دستور زیر تعیین می کند که ستون “ID”در جدول “Persons” برای فیلدprimary key از افزایش خودکار استفاده کند.

CREATE TABLE Persons

(

ID Integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

LastName varchar(255) NOT NULL,

FirstName varchar(255),

Address varchar(255),

City varchar(255)

)

MS Access از کلید واژه AUTOINCREMENT برای اعمال خصوصیت افزایش خودکار استفاده می کند.

به طور پیش فرض، مقدار شروع برای AUTOINCREMENT عدد یک می باشد و مقدار آن برای هر رکورد جدید، یک عدد افزایش می یابد.

نکته:

برای اینکه تعیین کنید که ستون “ID”با مقدار 10 شروع شود و 5 تا 5 تا افزایش یابد autoincrement را به AUTOINCREMENT (10,5) تغییر دهید.

برای اینکه سطر جدیدی را در جدول “Persons” وارد کنیم، دیگر نیازی نیست مقداری برای ستون”ID” وارد کنیم. (مقدار منحصر به فردی به طور خودکار در این ستون وارد می شود)

INSERT INTO Persons (FirstName,LastName)

VALUES ('Lars','Monsen')

دستور بالا سطر جدیدی را در جدول “Persons” وارد می کند. به ستون “P_Id” یک مقدار منحصر به فرد داده می شود. ستون “FirstName” به “Lars” و ستون “LastName” به “Monsen” اختصاص می یابد.

فرم دستور در Oracle

در Oracle کار کمی پیچیده تر است.

شما باید فیلد auto-increment را با یک sequence object ایجاد کنید. (این object، یک توالی از اعداد را تولید می کند)

برای تولید اعداد متوالی، از دستور CREATE SEQUENCE که در زیر آمده استفاده کنید:

CREATE SEQUENCE seq_person

MINVALUE 1

START WITH 1

INCREMENT BY 1

CACHE 10

دستور بالا یک sequence object با نام seq_person ایجاد می کند، که با عدد یک شروع و یک عدد یک عدد افزایش می یابد. همچنین برای کارآیی و سرعت دسترسی بیشتر تا 10 مقدار را در حافظه خود (cache) نگه می دارد.

برای درج یک رکورد جدید در جدول "Persons"، باید از تابع nextval استفاده کنیم (این تابع، مقدار بعدی را از seq_person sequence دریافت می کند):

INSERT INTO Persons (ID,FirstName,LastName)

VALUES (seq_person.nextval,'Lars','Monsen')

دستور بالا سطر جدیدی را در جدول “Persons” وارد می کند. به ستون “ID” عدد بعدی از توالی seq_person داده می شود. ستون “FirstName” به “Lars” و ستون “LastName” به “Monsen” اختصاص می یابد.

  • 4823
  •    1616
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .