آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش ارسال ایمیل Email در Node.js

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش کار با ماژول Nodemailer در Node.js :

ماژول آماده Nodemailer در Node.js، امکان این را فراهم کرده تا به راحتی از کامپیوتر خودتان ایمیل ارسال نمایید.
با استفاده از دستور زیر در کنسول خط فرمان، می توانید ماژول Nodemailer را با استفاده از NPM، دانلود و نصب نمایید :

C:\Users\Your Name>npm install nodemailer
      

پس از دانلود و نصب ماژول Nodemailer، با استفاده از تابع require() ، همانند کد زیر، این ماژول را به پروژه خود اضافه کنید :

var nodemailer = require('nodemailer');

آموزش ارسال ایمیل در Node.js :

پس از نصب ماژول Nodemailer، می توانید از سرور خود ایمیل ارسال کنید.
برای این منظور از username و password سرور ایمیل خود، جهت ارسال پیام ها استفاده کنید. در کد مثال عملی زیر، از سرور Gmail کاربر، جهت ارسال ایمیل ها استفاده شده است.

var nodemailer = require('nodemailer');

var transporter = nodemailer.createTransport({
 service: 'gmail',
 auth: {
  user: 'youremail@gmail.com',
  pass: 'yourpassword'
 }
});

var mailOptions = {
 from: 'youremail@gmail.com',
 to: 'myfriend@yahoo.com',
 subject: 'Sending Email using Node.js',
 text: 'That was easy!'
};

transporter.sendMail(mailOptions, function(error, info){
 if (error) {
  console.log(error);
 } else {
  console.log('Email sent: ' + info.response);
 }
});

آموزش ارسال ایمیل برای بیش از یک دریافت کننده :

برای ارسال به بیش از یک گیرنده، آدرس های آن ها را به خاصیت “to” شی mailoptions اضافه کرده و بین هر کدام کاما قرار دهید. همانند کد مثال عملی زیر :

var mailOptions = {
 from: 'youremail@gmail.com',
 to: 'myfriend@yahoo.com, myotherfriend@yahoo.com',
 subject: 'Sending Email using Node.js',
 text: 'That was easy!'
}

آموزش ارسال مقادیر HTML با ایمیل :

برای ارسال مقدار HTML به جای متن معمولی در ایمیل خود، از خاصیت “html” به جای خاصیت “text” در شی mailoptions، استفاده کنید. همانند کد مثال عملی زیر :

var mailOptions = {
 from: 'youremail@gmail.com',
 to: 'myfriend@yahoo.com',
 subject: 'Sending Email using Node.js',
 html: '

Welcome

That was easy!

' }
 • 170
 •    0
 • تاریخ ارسال :   1398/04/05

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .