آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش اتصال با استفاده از PHP Data Objects

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش اتصال با استفاده از PHP Data Objects

حالا به یک پایگاه داده متصل می شویم. از سرور mysql استفاده می کنیم. اول، یک پایگاه داده به نام test بسازید و جدولی به نام . book

           CREATE TABLE `books` (
           `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
           `title` varchar(150) NOT NULL,
           `author` varchar(150) NOT NULL,
           `description` varchar(255) NOT NULL,
           `on_sale` tinyint(1) NOT NULL,   
           PRIMARY KEY (`id`)
          );     
        

داده های نمونه را وارد کنید.

          INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (1, 'PHP AJAX', 'Andreas', 'This is good book for learning AJAX', 1);
          INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (2, 'PHP Eclipse ', 'George', 'Nice book', 0);
 
          INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (3, 'PHP Prado', 'Junyian', '-', 1);
          INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (4, 'PHP Zend Framework', 'Ozulian', 'great', 0);
 
          INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (5, 'PHP Web Services', 'Bobi', '', 0);
          INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (6, 'PHP API', 'Hugo', '', 1);
 
          INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (7, 'PHP SEO', 'Monteo', '', 1);
        

حالا با کد زیر به این پایگاه داده متصل می شویم.

 
            start > control panel > Performance and Maintenance > Administrative Tools > Services‎$host  = "localhost";‎
            ‎$db = "test";‎
            ‎$user  = "root";‎
            ‎$pass  = "admin";‎
          ‎  ‎ ‎$conn = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db",$user,$pass);‎
            ‎$sql = "SELECT * FROM books";‎
            ‎$q  = $conn->query($sql) or die("failed!");‎
          ‎  ‎ while($r = $q->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){‎
            ‎echo $r['title'];‎
          ‎ ‎ ‎}‎
          ‎ ‎ ‎?>‎
        
 • 34
 •    940
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .