آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش اتحاد (Union) در تایپ اسکریپت (TypeScript)

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش TypeScript – آموزش اتحاد (Union) در تایپ اسکریپت (TypeScript)

در نسخه ی 1.4 تایپ اسکریپت این امکان برای برنامه ها فراهم شده است تا یک یا دو نوع را با یکدیگر ترکیب کنند. نوع یونیون روشی قدرتمند برای بیان و ابراز مقداری است که این مقدار می تواند جزئی از چندین نوع داده باشد. دو یا چند نوع داده ای با استفاده از علامت (|) با یکدیگر ترکیب می شوند و نوع یونیون را نشان می دهند. به بیان دیگر، نوع یونیون به صورت ترتیبی از نوع های جدا شده توسط خط های عمودی، نوشته می شود.
سینتکس : لفظ یونیون

Type1|Type2|Type3 

مثال متغیر نوع یونیون

var val:string|number 
val = 12 
console.log("numeric value of val "+val) 
val = "This is a string" 
console.log("string value of val "+val)

نوع متغیر در مثال بالا یونیون است. این یعنی این متغیر می تواند به عنوان مقدار خود، شامل عدد و یا شامل رشته باشد.
بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var val;
val = 12;
console.log("numeric value of val " + val);
val = "This is a string";
console.log("string value of val " + val);

numeric value of val 12 
string value of val this is a string 

مثال : نوع یونیون و پارامتر تابع

function disp(name:string|string[]) { 
  if(typeof name == "string") { 
   console.log(name) 
  } else { 
   var i; 
   
   for(i = 0;i< name.length;i++) { 
     console.log(name[i])
   } 
  } 
} 
disp("mark") 
console.log("Printing names array....") 
disp(["Mark","Tom","Mary","John"])

تابع disp() می تواند آرگومانی را بپذیرد که نوع آن می تواند هم رشته و هم آرایه ی رشته ای باشد.
بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
function disp(name) {
  if (typeof name == "string") {
   console.log(name);
  } else {
   var i;
   for (i = 0; i < name.length; i++) {
     console.log(name[i]);
   }
  }
}

disp("mark");
console.log("Printing names array....");
disp(["Mark", "Tom", "Mary", "John"]);

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

Mark 
Printing names array…. 
Mark 
Tom
Mary
John 

آموزش انواع یونیون و آرایه ها در TypeScript

نوع یونیون را می توان در آرایه ها، property ها و رابط ها، به کار برد. در مثال زیر کاربرد نوع یونیون با یک آرایه نشان داده شده است.
مثال: نوع یونیون و آرایه

var arr:number[]|string[]; 
var i:number; 
arr = [1,2,4] 
console.log("**numeric array**") 

for(i = 0;i< arr.length;i++) { 
  console.log(arr[i]) 
} 

arr = ["Mumbai","Pune","Delhi"] 
console.log("**string array**") 

for(i = 0;i< arr.length;i++) { 
  console.log(arr[i]) 
} 

در این برنامه آرایه ای اعلان شده است. این آرایه می تواند بیانگر مجموعه ای عددی و یا مجموعه ای رشته ای باشد.
بعد از کامپایل کردن کد بالا، کد جاوا اسکریپت زیر ایجاد می شود.

//Generated by typescript 1.8.10
var arr;
var i;
arr = [1, 2, 4];
console.log("**numeric array**");

for (i = 0; i < arr.length; i++) {
  console.log(arr[i]);
}
arr = ["Mumbai", "Pune", "Delhi"];
console.log("**string array**");

for (i = 0; i < arr.length; i++) {
  console.log(arr[i]);
}

و خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود.

**numeric array** 
1 
2 
4 
**string array** 
Mumbai 
Pune 
Delhi
 • 259
 •    246
 • تاریخ ارسال :   1397/06/13

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .