آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کار با آرایه Array در زبان PHP

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش کار با آرایه یا Array در زبان PHP :

یک آرایه یا Array می تواند چندین مقدار را درون یک متغیر واحد نگهداری کند. همانند کد مثال زیر که در آن یک متغیر آرایه ای به نام $car تعریف نموده و سه مدل خود رو به عنوان اعضای آن مشخص شده اند. سپس به کمک اندیس یا شناسنامه هر عضو، نام آن را در خروجی نشان داده ایم :


      

یک آرایه چیست؟

یک آرایه یا Array، نوع خاصی از متغیرهاست که می تواند در یک زمان واجد چندین مقدار را در خود جای دهد.
اگر شما یک لیستی از آیتم ها (مثل لیست نام ماشین ها) داشته باشید، نگهداری آن ها در متغیرهای تکی به صورت زیر خواهد بود :

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";
      

حال اگر بخواهید بین نام ماشین ها حرکت کرده و نام یک خودرو خاص را پیدا کنید، بدتر این که به جای 3 ماشین، 300 ماشین در لیست خود داشته باشید؟!
راه حل، ایجاد یک آرایه یا Array است. یک آرایه می تواند تعداد زیادی مقدار یا value را با یک نام مشابه در خود ذخیره کند. سپس می توانید به مقدار هر متغیر، با استفاده از شماره اندیس (index) آن دسترسی داشته باشید.

آموزش تعریف آرایه Array در PHP :

در زبان PHP از تابع array() برای تعریف یک آرایه به صورت زیر استفاده می شود :

array();
      

در زبان PHP، 3 نوع آرایه Array داریم :

 • آرایه اندیس دار Indexed Arrays : آرایه ای که در آن هر عضو یا یک اندیس index مشخص می شود.
 • آرایه رابطه ای یا Associative Arrays : در این نوع آرایه هر کلید دارای یک نام است.
 • آرایه های چند بعدی (Multidimensianal Arrays) : در این نوع آرایه دو یا چند آرایه به صورت تو در تو و چند بعدی تعریف شده است.

آموزش کار با آرایه های اندیس وار Indexed Arrays : دو راه برای تعریف آرایه های اندیس وار یا Indexed Arrays وجود دارد :

اندیس یا index را می توان به صورت خودکار به هر عضو آرایه نسبت داد. در این حالت اندیس آرایه از صفر شروع می شود، همانند کد زیر :

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
      

یا می توانید اندیس یا index را به صورت دستی در هنگام تعریف اعضای آرایه تعیین کنید. همانند کد زیر :

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";
      
مثال عملی :

در کد مثال زیر یک آرایه به نام $cars را تعریف نموده و سه عضو برایش تعیین کرده ایم. سپس برنامه یک عبارت متنی جلوی مقدار هر عضو آرایه را در خروجی نشان می دهد :


      

آموزش بدست آمدن طول آرایه با استفاده از تابع Count() :

به وسیله تابع Count() در PHP می توان طول یک آرایه یا به عبارت دیگر تعداد اعضای آن را به دست آورد. در مثال عملی زیر کد انجام کار را نشان داده ایم :


      

حرکت درون یک آرایه اندیس وار :

به وسیله یک حلقه مثل for loop می توان به راحتی درون یک آرایه حرکت نموده و به مقایسه اعضای آن دسترسی داشت.
در کد مثال عملی زیر، یک متغیر به نام $cars را تعریف کرده و سپس تعداد اعضای آن را شمرده و در متغیر $arrlength ریخته ایم. سپس از این متغیر به عنوان شمارنده حلقه استفاده نموده و با حرکت درون آن، مقدار تمامی اعضای حلقه را در خروجی چاپ کرده ایم :

";
}
?>
        

آموزش کار با حلقه های رابطه ای یا Associative Arrays :

آرایه های رابطه ای یا Associative Arrays آرایه هایی هستند که در آن هر عضو یک نام منحصر به فرد و یک مقدار دارد. دو راه کلی برای تعریف آرایه های رابطه ای به شکل های زیر وجود دارد :

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
      

یا

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";
      

سپس می توان این آرایه های رابطه ای را در یک اسکریپت به صورت زیر به کار برد :

"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>
      

حرکت درون آرایه های رابطه ای :

برای حرکت درون یک آرایه رابطه ای و دسترسی به اعضای مختلف آن، بایستی از یک حلقه foreach همانند مثال زیر استفاده کنید :

"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
foreach($age as $x => $x_value) {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "
"; } ?>

آرایه های چند بعدی Multidimensionol Arrays :

آرایه های چند بعدی را در یک درس مجزا به طور کامل آموزش خواهیم داد.

 • 8567
 •    2422
 • تاریخ ارسال :   1395/10/02

دانلود PDF دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش کار با آرایه Array در زبان PHP
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .