آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

Model-Driven Development with Executable UML

آموزش UML-آموزش RUP-کتاب UML
  • عنوان :

    Model-Driven Development with Executable UML

  • نویسنده : Dragan Milicev

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Part I: Introduction
Chapter 1: Information Systems Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Chapter 2: Traditional Approaches to IS Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chapter 3: The Object Paradigm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Part II: Overview of OOIS UML
Chapter 4: Getting Started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Chapter 5: Basic Language Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Chapter 6: Interaction and Querying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Part III: Concepts
Chapter 7: General Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Chapter 8: Classes and Data Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Chapter 9: Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Chapter 10: Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Chapter 11: Constraints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Chapter 12: Querying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Chapter 13: Operations and Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Chapter 14: StateMachines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Chapter 15: Collaborations and Interactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Chapter 16: Commands, Presentation, and Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Part IV: Method
Chapter 17: About theMethod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Chapter 18: Conceptual Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Chapter 19: Modeling Functional Requirements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Part V: Supplemental
Chapter 20: Characteristics of Information Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Chapter 21: Process and Principles of Software Development . . . . . . . . . . . . . 685
Chapter 22: The Relational Paradigm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Chapter 23: Structured Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Chapter 24: Introduction to the Object Paradigm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
References and Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

برای دانلود کتاب روی نام کتاب کلیک کنید

دوره آموش UML

دوره آموزش RUP

  • 28055
  •    547
  • تاریخ ارسال:   1394/07/27

دانلود رایگان کتاب ( PDF )  دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ثبت امتیاز 0
0       0
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .