آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

Windows Azure® and ASP.NET MVC Migration

 • عنوان :

  Windows Azure® and ASP.NET MVC Migration

 • نویسنده : Benjamin Perkins www.it-

دوره آموزش MVC

 

CHAPTER1: MIGRATING FROM ASP.NET TO ASP.NET MVC 4 2
Getting Started 3
Comparing ASP.NET to ASP.NET MVC 3
Understanding the Model-View-Controller 6
Using Master Pages versus Shared Views 7
When to Use User Controls versus Partial Views 8
Understanding the Statelessness of ASP.NET MVC 8
Understanding Strongly Typed Class References 9
ASP.NET, ASP.NET MVC, or Both? 9
 

 


and NHibernate? 10
Understanding the Data Access Layer 10
Understanding the Object Relational Mapping 12
Understanding Mapping by Code 14
Accessing Data from the Database 15


 
!"#!$#% &

'(
 )(
' 
  &*
+
 
 

 ,-
 
/245 66
(7 68
CHAPTER 2: CREATING THE ASP.NET MVC 4 PROJECT 25
5

 9:
') ,;( <  6
5 
 ,9 
=29>) , 6*
Adding the BlogList Class to the Models Directory 30
Adding Methods to the HomeControllers File 31

CHAPTER1: MIGRATING FROM ASP.NET TO ASP.NET MVC 4 2

Getting Started 3

Comparing ASP.NET to ASP.NET MVC 3

Understanding the Model-View-Controller 6

Using Master Pages versus Shared Views 7

When to Use User Controls versus Partial Views 8

Understanding the Statelessness of ASP.NET MVC 8

Understanding Strongly Typed Class References 9

ASP.NET, ASP.NET MVC, or Both? 9

Adding the BlogList Class to the Models Directory 30

Adding Methods to the HomeControllers File 31

viii

CONTENTS

Modifying the Index() Method 33

Displaying the List of Blogs in the View 34

Creating the ArchiveList.cshtml View 59

Adding the ArchiveList() Action Result Method 60

Create and Implement a Custom MapRoute 60

Retrieving the Archive Blog Data with LINQ to NHibernate 61

Modifying the Views to Display and Link to Data 63

Adding a Controller to Manage Requests to All Blogs 65

Creating a Method to Retrieve Blog Details 65

Updating the Example Blog Link 66

Creating a Shared Partial View for the Blog 67

Adding Partial View to the Blog 68

(7 %

PART II: ENHANCING 70

CHAPTER 3: UNDERSTANDING ASP.NET MVC 4 PERFORMANCE

OPTIMIZATION TECHNIQUES 71

 • 19045
 •    695
 • تاریخ ارسال:   1394/07/27

دانلود رایگان کتاب ( PDF )  دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ثبت امتیاز 0
0       0
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .