آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

کتابخانه

کاربر محترم برای جستجوی کتاب توصیه میشود ابتدا زبان سپس موضوع کتاب را انتخاب نمایید
نام کتاب
زبان
موضوع
مرتب سازی

عنوان کتاب: آموزش Linq To Sql در سی شارپ #C به زبان فارسی


توضیح مختصر: مقاله حاضر که در اختیارتان قرار گرفته است سعی کرده که تکنولوژی لینک (LINQ) را معرفی کند و همچنین به بررسی بخش ارتباط با پایگاه داده آن پرداخته است. نویسنده نیز سعی در این دارد که مطالب را با شکل ها و تصاویر گرفته شده از محیط برنامه نویسی معرفی کند که این ویژگی موجب می شود خیلی راحت این مطلب رو یاد بگیرید...

عنوان کتاب: LINQ Unleashed_ for C#


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: LINQ in Action


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: LINQ TO OBJECTS USING C# 4.0


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Programming Microsoft LINQ in Microsoft .NET Framework 4


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Essential LINQ


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: کتاب آموزش LINQ


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: LINQ For Dummies®


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Migrating to LINQ to SQL ASP.NET 2.0 Website Programming: Problem–Design–Solution


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: Pro LINQ Language Integrated Query in C# 2008


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: کتاب آموزش LINQ در C# 2008


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: LINQ Quickly


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: آموزش LINQ


توضیح مختصر:

عنوان کتاب: آشنایی با LINQ


توضیح مختصر:


تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .