موسسه تحلیلگر داده

موسسه تحلیلگر داده در طول 15 سال فعالیت خود پروژه های بزرگی برای جامعه مشتریان خود اجرا کرده و توانسته تا به امروز دوره های آموزشی زیادی را برای سازمان ها و نهادهای دولتی برگزار نماید. سبد مشتریان موسسه تحلیلگر داده هم اکنون از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، وزراتخانه ها و دستگاه های دولتی، صنایع بزرگ، نهادهای عمومی و صنعتی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مدارس و ........... تشکیل شده است.این طیف وسیع و گوناگون مشتریان در حال حاضر به عنوان مهم ترین سرمایه و دارایی موسســـه محســــوب میشود.

به اینکه معتبرترین نام ها ما را انتخاب کرده اند افتخار می کنیم و خود را در مقابل انتخاب آن ها مسئول می دانیم.

مشتریانمان را شایسته بیش از آن چیزی می دانیم که تا امروز به آن ها ارئه کرده ایم و اعلام رضایت امروز آن ها را از سر لطف و دوستی می دانیم.

برخی از مشتریان ما