آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مقدمات برنامه نویسی

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت
320,000
مهندس کمپانی
1398/08/28

طراحی سايت

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره آموزش طراحی سایت
750,000
مهندس رفوآ
1398/09/01

طراحی و برنامه نویسی مدرن وب و موبایل

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره آموزش React Native
1,700,000
مهندس فرید کرمی
1398/09/21
دوره آموزش Front End - به همراه Angular
2,150,000
مهندس فرید کرمی
1398/09/07
دوره آموزش عملی و کاربردی ReactJS
1,100,000
مهندس فرید کرمی
1398/08/20
دوره آموزش Node JS
1,800,000
مهندس فرید کرمی
1398/08/30

برنامه نویسی #C

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره آموزش برنامه نویسی #C
900,000
مهندس رفوآ
1398/08/30
آموزش #C پیشرفته همراه با شی گرایی
900,000
مهندس رفوآ
1398/08/29

برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره آموزش ASP.Net Core همراه با ساخت سایت خبری
1,700,000
مهندس رفوآ
1398/09/19
دوره آموزش پیشرفته MVC Core همراه با ساخت فروشگاه اینترنتی
1,800,000
دکتر گلزاده
1398/08/28
دوره آموزش ASP.Net Core Web api & Angular
1,700,000
مهندس عباس آبادی
1398/09/25

طراحی و معماری نرم افزار

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره جامع آموزش Core Entity FrameWork Core به همراه Design Pattern های لایه دسترسی دیتا با EF Core
1,400,000
مهندس رفوآ
1398/11/10
معماری نرم افزارهای Enterprise در دات نت
1,800,000
مهندس محمد آزاد
1398/08/26

برنامه نويسي جاوا

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش جاوا (J2SE)
800,000
مهندس محمدی
1398/09/14
J2EE (کارگاه عملی جاوا پیشرفته با Oracle)
900,000
مهندس محمدی
1398/08/03
کارگاه جاوا پیشرفته همراه با Spring
1,100,000
مهندس محمدی
1398/08/30
کارگاه عملی Spring MVC پیشرفته همراه با پیاده سازی فروشگاه اینترنتی
1,800,000
مهندس محمدی
1398/08/03

برنامه نويسي موبايل ( ios and Android )

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
کارگاه تخصصی و عملی برنامه نویسی Android با استفاده از Java و kotlin
2,600,000
مهندس محمدی
1398/08/02
کارگاه تخصصی و عملی برنامه نویسی Android با استفاده از Java و kotlin
2,600,000
مهندس محمدی
1398/10/20

پایگاه داده ها

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش SQL SERVER
950,000
مهندس رفوآ
1398/09/04
کارگاه پیشرفته آموزش هوش تجاری(Business Intelligence)
1,100,000
مهندس اقبال
1398/09/04

تجزیه و تحلیل شی گرا ( UML and Agile )

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش UML (مدل سازی سیستم و نرم افزار )
850,000
مهندس مصطفایی
1398/08/27
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزشگاه برنامه نویسی

آموزشگاه برنامه نویسی

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .