آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مقدمات برنامه نویسی

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی به همراه الگوریتم و فلوچارت
320,000
مهندس رامشینی
1398/06/28

طراحی سايت

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت
750,000
مهندس رفوآ
1398/06/26

طراحی و برنامه نویسی مدرن وب و موبایل

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره آموزش React Native
1,700,000
مهندس فرید کرمی
1398/06/29
دوره آموزش Front End
2,150,000
مهندس فرید کرمی
1398/08/14
دوره آموزش عملی و کاربردی ReactJS
1,100,000
مهندس فرید کرمی
1398/07/08
دوره آموزش Node JS
1,800,000
مهندس فرید کرمی
1398/07/11

برنامه نویسی #C

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره آموزش برنامه نویسی #C
900,000
مهندس رفوآ
1398/06/28
آموزش #C پیشرفته همراه با شی گرایی
900,000
مهندس رفوآ
1398/07/04

برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
دوره آموزش ASP.Net Core همراه با ساخت سایت خبری
1,200,000
دکتر گلزاده
1398/07/04
دوره آموزش پیشرفته MVC Core همراه با ساخت فروشگاه اینترنتی
1,800,000
دکتر گلزاده
1398/07/02
ASP.Net Core Webapi & Angular
1,100,000
دکتر گلزاده
1398/06/31

طراحی و معماری نرم افزار

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
معماری نرم افزارهای Enterprise در دات نت
1,800,000
مهندس محمد آزاد
1398/07/09

برنامه نويسي جاوا

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش جاوا (J2SE)
800,000
مهندس محمدی
1398/07/19
J2EE (کارگاه عملی جاوا پیشرفته با Oracle)
900,000
مهندس محمدی
1398/07/26
کارگاه جاوا پیشرفته همراه با Spring
1,100,000
مهندس محمدی
1398/07/11
کارگاه عملی Spring MVC پیشرفته همراه با پیاده سازی فروشگاه اینترنتی
1,800,000
مهندس محمدی
1398/07/12

برنامه نويسي موبايل ( ios and Android )

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
کارگاه تخصصی و عملی برنامه نویسی Android با استفاده از Java و kotlin
2,600,000
مهندس محمدی
1398/07/25

پایگاه داده ها

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش SQL SERVER
950,000
مهندس رفوآ
1398/08/09
کارگاه پیشرفته آموزش هوش تجاری(Business Intelligence)
1,100,000
مهندس اقبال
1398/07/08

تجزیه و تحلیل شی گرا ( UML and Agile )

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش UML (مدل سازی سیستم و نرم افزار )
850,000
مهندس مصطفایی
1398/07/22

آموزش برنامه نویسی PHP و MySQL

نام دوره
شهریه(تومان)
نام استاد
تاریخ شروع
آموزش PHP همراه با ساخت سایت خبری
850,000
مهندس رحمانی
1398/07/18
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزشگاه برنامه نویسی

آموزشگاه برنامه نویسی

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .