آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش PHP پيشرفته همراه با فریمورک Laravel

پیشنیاز : دوره آموزشی طراحی سایت
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت
1396/10/10 32 ساعت یکشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 مهندس انعامی 545,000 خاتمه یافته

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

بخش اول آموزش شی گرای در php:

آموزش مفاهیم اولیه :

 • مرور مباحث مهم زبان PHP
 • آشنایی با کدنویسی شی گرا
 • آموزش کلاس ها
 • آموزش نمونه سازی از کلاس ها(object سازی)
 • آموزش عضو داده ای در کلاس ها(php Member Variables)
 • آموزش مفاهیم کپسوله سازی در php (property En capsulation)
 • آموزش property های Readonly در php
 • آموزش php Constant مقادیر ثابت در PHP
 • آموزش متد نویسی در کلاس های php
 • سازنده ها در php
 • php Destructors
 • آموزش استفاده از Magic Methodدر php
 • آموزش کاربرد عملگر this در شی گرایی
 • آموزش استفاده از Self در php
 • آشنایی با سطح دسترسی متد ها و متغیرها و انواع آن
 • آشنایی با خاصیت ها و متدهای استاتیک
 • آشنایی با مفهوم NameSpace

بخش دوم : ارث بری
 • آموزش لزوم Inheritanceدر شی گرایی
 • آموزش ارث بردن از کلاس Parent
 • آموزش دسترسی به عناصر کلاس Parent در کلاس فرزند در php
 • آموزش اهمیت Access Modifier ها در ارث بری
 • آموزش کلاس Abstract و کاربرد آن در ارث بری
 • آموزش استفاده از interface ها در php
 • آموزش دسته بندی کلاس های php با استفاده از NameSpace
 • فضای نامی (NameSpace) ها یک روش قدرتمند جهت دسته بندی کلاسها درون پروژه های Enterprise می باشند .
 • Type hinting
 • با استفاده از این روش از صحت DataType آرگومانهای ارسالی به توابع php مطمئن می شویم .
 • آموزش کاربردی تابع is-a() در php
 • آموزش تابع get-class()
 • آموزش استفاده از instance of در php
 • با استفاده از این توابع دقیقا می توان از صحت DataType و نوع داده ای کلاس های php مطمئن شد .
 • آموزش استفاده از Late static Binding در php
 • Auto loading
 • آشنایی با کاربرد خاصیت final ئر شی گرایی
 • Majic method

بخش سوم: کار عملی
 • کارگاه 1 پیاده سازی عملی چندین interface معروف در php
 • آموزش Closure ها در php
 • Closure ها یک روش پرکاربرد و قدرتمند جهت پیاده سازی عبارات تابعی در زبان php می باشند .
 • آموزش Variadic
 • آموزش مدیریت خطاها در php
 • آموزش کاربرد تابع dic() در php
 • پیاده سازی تابع شخصی سازی شده در مقابله با خطا
 • Php custom Error Handeling
 • بررسی تابع error – function
 • شرح مبسوط یا پارامتری
 • Error – level
 • Error – message
 • Error – file
 • Error – line
 • Error- context
 • بررسی انواع Error Level ها در php
  • E –warninig
  • E – pars
  • E – Notice
  • E – core – Error
  • E – User – Error
  • E-User – Notice
  • E-STRICT
  • E – RECoverable
  • E – ALL
 • آموزش Try Catch Throw در php
 • آموزش توابع کاربردی در مقابله با خطا
  • getTrace()
  • getLine()
  • getFile()
  • getCode()
  • get – Message
  • get-Trace As string

آموزش لاراول
 • آشنایی مقدماتی با لاراول
  • آشنایی با مفهوم mvc و نحوه استفاده از آن در طراحی برنامه
  • آشنایی با لایه controller و کارکردهای آن
  • آشنایی با لایه view و کارکردهای آن
  • آشنایی با لایه model و کارکردهای آن
  • بررسی و معرفی template engine ها در لاراول
 • آموزش نصب و کار با GIT
  • معرفی ورژن کنترل و نقش آن در پروژه
  • روش های مدیریت کد
  • پیاده سازی git برای پروژه
  • آشنایی با دستورات اولیه clone, add, commit, pull, push, log
  • آشنایی با branchها merge و rebase
  • بررسی branch model برای پروژه های تیمی و تک نفره
  • ذخیره کدها بر روی سرور و دسترسی remote
  • نحوه تصحیح conflict در کدها
 • آموزش نصب لاراول
  • آموزش نصب لاراول از طریق Installer
  • آموزش نصب لاراول با استفاده از Composer
  • بررسی نحوه عملکرد composer
  • آشنایی با نحوه عملکرد dependency injection
 • آموزش ساختار پیکر بندی پروژه های لاراول
  • آموزش پیکربندی محیط لاراول( Laravel Configuration)
  • آموزش تنظیمات دیتابیس (Database Configuration)
  • آموزش پیکربندی محیط لاراول (Environmental Configuration)
  • آموزش نامگذاری ها پروژه ها در لاراول(Naming the Application)
  • آموزش تغییر حالت پروژه به وضعیت نگهداری (Maintenance Mode)
 • ایجاد پروژه جدید لاراول
  • ساختار دایرکتوری ها در لاراول
  • فایل های مهم لاراول در لاراول
  • بررسی چرخه حیات یک request در لاراول
 • Routing
  • آشنایی با مدیریت و هدایت درخواست ها
  • آشنایی با ساختار routing و نحوه عملکرد آنها
  • تعریف انواع routing و ارتباط آنها با لایه controller
  • تعریف مسیر در routing و ارسال ان به لایه controller
  • ارسال متغیر به لایه view
 • آموزش کنترلرها در لاراول (Laravel Controlers )
  • آموزش مقدمات کنترلرها در لاراول
  • آموزش استفاده از Middle Ware ها درکنترلرهای لاراول( Laravel Middle ware Controllers)
  • آموزش Restful Resource Controllers در لاراول
  • آموزش Implicit Controllers در لاراول
  • آموزش ارتباط Middle Ware به Rout یک Controller
  • آموزش برقراری ارتباط مابین کنترلر و مدل در لاراول
 • آموزش لایه model در لاراول
  • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ در ﻻراول
  • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ migration و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ
  • تعرﯾﻒ ﻣﺪل ﻫﺎ در ﻻراول و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺟﺪول ﻫﺎ
  • دسترسی به model از لایه model
  • آموزش تنظیمات Eloquent ORM در لاراول
  • آموزش استفاده از Query builder جهت ساخت Query
  • آموزش پیاده سازی Relation ها در Eloquent ORM
  • آموزش mutator ها در PHP
  • بررسی ارتباط یک به یک
  • بررسی ارتباط یک به چند
  • بررسی ارتباط چند به چند
 • آموزش لایه view در لاراول
  • آموزش قرار دادن مقادیر متغیرها در Template Blade
  • آموزش استفاده از ساختارهای تصمیم گیری در Blade Template
  • آموزش استفاده از حلقه های تکرار در Blade Template
  • آموزش استفاده از جاوا اسکریپت و جی کوئری در Blade Template
  • ایجاد فایل های view
  • ارسال داده به فرم ها به لایه controller
  • اعتبارسنجی داده های فرم ها
  • آشنایی با validation rule
 • آموزش Middle Ware در لاراول
  • Middle Ware چیست و بررسی کارکرد و عملکرد آن
  • آموزش Register نمودن Middle Ware در لاراول
  • آموزش مدیریت پارامترهای Middle Ware در لاراول
  • آموزش مدیریت Terminable Middleware در لاراول
 • آموزش Request ها در لاراول (Laravel Request)
  • آموزش دسترسی به Request ها در لاراول
  • آموزش دسترسی به متد در Request
  • معرفی استاندارد PSR-7 Requests
  • آموزش بازیابی پارامترها از Request
  • آموزش بررسی خالی نبودن پارامترهای ارسالی در Request
  • آموزش Flash نمودن Input نمودن ها در
 • آموزش Cookie و Session در لاراول
  • آموزش فلش دیتا
 • آموزش Authentication در لاراول
  • آموزش کار با سیستم Authentication لاراول
  • آموزش پیکربندی Authentication
  • دریافت اطلاعات کاربر جاری از سیستم auth
  • پیاده سازی سیستم login و register
 • بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ در ﻻراول
  • بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ در ﻻراول
  • اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫا
  • پیاده ﺳﺎزی آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ در ﻻراول
 • سیستم caching در لاراول
  • آشنایی با سیستم caching
  • بررسی متدهای cash درلاراول
 • Design pattern
  • Repository
  • Singleton
  • Strategy
 • Unit test
  • آشنایی با unit test و نحوه استفاده از ان
  • نصب php unit
  • نصب و پیاده سازی php unit در Php storm
  • تعریف کلاس های test و نوشتن تست
 • وب سرویس
  • آشنایی با مفهوم وب سرویس و نحوه عملکرد آن
  • آشنایی با وب سرویس های soap و restfull
  • بررسی متد های Http برای استفاده در وب سرویس ها ی rest

دوره آموزش php,آموزش PHP,آموزش طراحی سایت با php,آموزش برنامه نویسی php,آموزش php پیشرفته,آموزش برنامه نویسی,آموزشگاه برنامه نویسی,آموزش برنامه نويس,آموزش طراحی سایت,اموزش برنامه نویسی PHP,آموزش نرم افزار xammp,دوره آموزشی طراحی سایت,اموزش طراحی وب سایت.pdf,کتاب اموزش طراحی وب سایت,آموزش WEB Design,تدریس html,

فیلم های آموزشی مرتبط با این دوره

آموزش مبانی و اصول پایه ای لاراول
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .