آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

کارگاه پیشرفته آموزش هوش تجاری(Business Intelligence)

پیشنیاز : تسلط به Sql Server
تاریخ شروع طول دوره ساعت برگزاری نام استاد هزینه (تومان) وضعیت

توجه: از دانشجویان عزیز تقاضا میگردد جهت قطعی کردن ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرند.

آموزش آنلاين

دوره آموزش کامل هوش تجاری BI

پیشنیاز:

آشنایی کامل با SQL Server

فهرست مخاطبین:

آن دسته از مدیران ارشد و میانی مالی که نیازمند شناسایی اطلاعات راهبردی و عملیاتی و عوامل مهم موفقیت سازمان یا شرکت خود می باشند .

آن دسته از مدیران و کارشناسان بازرگانی و فروش که به فرایندهای هوش تجاری در جهت افزایش میزان فروش ویافتن علل کم شدن فروش کسب و کار خود نیاز دارند.

آن دسته از مشاوران و کارشناسان ارشد تحلیل کسب و کار که در محاسبه هزینه های روال ها و فرآیندهای کسب و کار سازمان دخیل هستند .

آن دسته از کارشناسان و برنامه نویسان بانک های اطلاعاتی که در ساخت سیستم ها و ایجاد مهارتهای لازم به نیروهای مرتبط جهت انجام پروژه های مختلف هوش تجاری و افزایش بهره وری دخیل هستند .

آن دسته از کارشناسان ارشد یا کارشناسانی که به کیفیت داده ها توجه می کنند و با شناخت و ایجاد معیارهای عملکردی بیشترین ارتباط را با تجارت سازمان مهیا نموده و در جهت کمک به مدیران ارشد خود برای شکوفایی و رقابت پذیری در تلاش هستند .

اهداف دوره آموزش Business Intelligence
 • چگونگی نهادینه و کاربردی کردن فرهنگ هوش تجاری در سازمان مطبوع
 • چگونگی اتخاذ مدل داده ای مناسب برای ایجاد انبار داده کاربردی شرکت یا سازمان
 • چگونگی تبدیل داده های خام سازمان به اطلاعات مفید و شاخص های راهبردی
 • چگونگی اتخاذ تصمیم های راهبردی حوزه های مختلف کسب و کار سازمان
 • شناخت و تحلیل نیازمندیهای اولیه سازمان برای راهبری هوشمندانه کسب و کار
 • شناسایی ، تحلیل و ایجاد دانش در سازمان با استفاده از ابزارهای مطرح در عرصه تولید داشبوردهای بصری

سرفصلهای آموزش هوش تجاری مایکروسافت Microsoft BI Tutorials

سرفصلهای آموزش هوش تجاری مایکروسافت Microsoft BI Tutorials
آشنایی و ساخت Data Warehouse

 • آموزش حرفه ای و کاربردی کار با بانکهای اطلاعاتی OLTP و ویژگی های مربوط به آنها
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفهوم Data Warehouse
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفهوم Data Mart
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه طراحی Data Warehouse
 • آموزش حرفه ای و کاربردی روش طراحی Data Warehouse به روش Kimball
 • آموزش حرفه ای و کاربردی روش طراحی Data Warehouse به روش Inmon
 • آموزش حرفه ای و کاربردی طراحی Data Warehouse به صورت Star Schema
 • آموزش حرفه ای و کاربردی طراحی Data Warehouse به صورت Snow Flake Schema
 • آموزش حرفه ای و کاربردی طراحی Data Warehouse به صورت Constellation Schema
 • آموزش حرفه ای و کاربردی ساخت جداول Dimension و انواع آنها
 • آموزش حرفه ای و کاربردی ساخت جداول Fact و انواع آنها
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفهوم Grain
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفاهیم Attribute و Member
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفهوم Hierarchy
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفهوم Measure و انواع مربوط به آن
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفاهیم Surrogate Key و Business Key
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه ایجاد Dimension برای کار با تاریخ شمسی
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه ایجاد Dimension برای کار با زمان
 • ایجاد Dimension نقاط جغرافیایی (استان، شهر، طول و عرض جغرافیایی(
 • آموزش حرفه ای و کاربردی مفهوم Slowly Change Dimension و انواع پیاده سازی های مربوط به آن
 • آموزش حرفه ای نحوه ایجاد یک Data Warehouse به ازای یک بانک اطلاعاتی OLTP
 • آموزش حرفه ای و کاربردی Columnstore Index و نحوه ایجاد آن برای افزایش سرعت جداول FACT

آموزش حرفه ای کامل فرآیند ETL و استفاده از آن

 • آموزش حرفه ای مفهوم ETL
 • معرفی برنامه SQL Server Data Tools و آموزش حرفه ای و کاربردی محیط آن
 • آموزش حرفه ای سرویس SQL Server Integration Services
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننت Control Flow Task
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننت های Data Preparation ( Data Profiler, File System, FTP, Web Service, XML )
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننت های RDBMS Task ( Bulk Insert, Execute SQL )
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننت های Workflow Task ( Execute Package, Execute Process, Send Mail, WMI )
 • آموزش حرفه ای و کاربردی Container ها و نحوه استفاده از آنها در Package ها
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننت Data Flow Task
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننت های مربوط به Data Source ( OLEDB ,Flat File, Excel ,… )
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننت های مربوط به Data Destination ( OLEDB ,Flat File, Excel ,… )
 • آموزش حرفه ای و کاربردی کامپوننتهای Data Transformation ( Lookup, Aggregate, Merge, Copy Column, Sort ,… )
 • آموزش حرفه ای و کاربردی Script Components
 • آموزش حرفه ای نحوه کار کردن با Variable, Expression, Parameter
 • آموزش حرفه ای و کاربردی Fuzzy Lookup و Fuzzy Grouping
 • آموزش حرفه ای و کاربردی CDC و نحوه پیکربندی آن
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه استفاده از CDC برای تشخیص تغییرات رکوردها در Package
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه مدیریت Error ها و Event Handling در SSIS
 • آموزش حرفه ای و کاربردی DTC و نحوه استفاده از آن در Package ها )کنترل Transaction )
 • آموزش حرفه ای و کاربردی روشهای افزایش سرعت اجرای Package های SSIS
 • آموزش حرفه ای و کاربردی تکنیکهای پر کردن جداول Fact
 • آموزش حرفه ای و کاربردی تکنیکهای پر کردن جداول Dimension
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه Deploy کردن Package ها
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه خودکار سازی فرآیند اجرای Package ها

اجرای فرآیند ساخت OLAP

 • آموزش حرفه ای و کاربردی مدل های BI مایکروسافت Multidimensional Model , Tabular Model
 • آموزش حرفه ای و کاربردی سرویس SSAS و نحوه پیکربندی آن
 • آموزش حرفه ای نحوه استفاده از Data Tools برای ایجاد یک پروژه بر پایه Multidimensional Model
 • آموزش حرفه ای نحوه استفاده از Data Tools برای ایجاد یک پروژه بر پایه Tabular Model
 • آموزش حرفه ای و کاربردی قسمتهای مختلف یک پروژه SSAS
 • آموزش حرفه ای و کاربردی Data Source
 • آموزش حرفه ای و کاربردی Data Source View
 • آموزش حرفه ای نحوه طراحی Dimension ها
 • آموزش حرفه ای کار با Attribute , Attribute Relational ships, Use Hierarchy
 • آموزش حرفه ای نحوه Browse کردن داده های موجود در Dimension
 • آموزش حرفه ای نحوه مرتب سازی Dimension ها
 • آموزش حرفه ای ایجاد Dimensionهایی از نوع Snowflake
 • آموزش حرفه ای ایجاد Parent-Child Hierarchy
 • آموزش حرفه ای نحوه کار با Unary Operator
 • آموزش حرفه ای تنظیمات مربوط به Storage Mode
 • آموزش حرفه ای نحوه ایجاد Cube
 • آموزش حرفه ای نحوه ایجاد Measure و Measure Group
 • آموزش حرفه ای نحوه ایجاد Calculation ها
 • آموزش حرفه ای نحوه ایجاد Perspective آموزش حرفه ای نحوه ایجاد Translation
 • آموزش حرفه ای نحوه ایجاد KPI
 • آموزش حرفه ای و کاربردی نحوه امن کردن CUBE
 • آموزش حرفه ای نحوه Process یک Cube
 • آموزش حرفه ای پارتیشن بندی CUBE
 • آموزش حرفه ای نحوه افزایش سرعت پردازش CUBE
 • آموزش حرفه ای فرآیند خودکار سازی پردازش یک Cube
 • آموزش حرفه ای نحوه Deploy کردن یک پروژه OLAP
 • آموزش حرفه ای نحوه Backup و Restore کردن یک بانک اطلاعاتی از نوع OLAP

آموزش حرفه ای و کاربردی عبارتهای MDX‏

 • اجرای فرآیند Visualization و مصورسازی داده ها
 • آموزش حرفه ای و بررسی قابلیتهای سه نرم افزار Power BI , Tableau , Qlikview
 • آموزش حرفه ای کار با SSRS و نحوه راه اندازی آن
 • آموزش حرفه ای نحوه استفاده از Matrix Report
 • آموزش حرفه ای نحوه ایجاد KPI در SSR
 • آموزش حرفه ای تنظیمات امنیتی در SSRS
 • آموزش حرفه ای نحوه استفاده از Power BI
 • آموزش حرفه ای نحوه نمایش گزارشات Power BI در SSRS


ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .