آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

برنامه نويسي جاوا

عنوان دوره : آموزش جاوا (J2SE)تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/11/19 36 ساعت جمعه ها ساعت 12:15 تا 16:15 700,000
هفتصد هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/11/25 32 ساعت پنجشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/12/10 32 ساعت جمعه ها ساعت 16:30 تا 20:30 980,000
نهصد و هشتاد هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/12/17 52 ساعت جمعه ها ساعت 9 تا 13 1,580,000
یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
عنوان دوره : آموزش Springتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .