آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

برنامه نويسي جاوا

عنوان دوره : آموزش جاوا (J2SE)تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/1/29 36 ساعت پنجشنبه ها ساعت 12:15 تا 16:15 750,000
هفتصد و پنجاه هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/12 32 ساعت جمعه ها ساعت 12:15 تا 16:15 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/1/16 52 ساعت جمعه ها ساعت 9 تا 13 1,580,000
یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
عنوان دوره : آموزش Springتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .