آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

طراحی و معماری نرم افزار
تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/1/23 48 ساعت جمعه ها ساعت 16:30 تا 20:30 1,540,000
یک میلیون و پانصد و چهل هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/12/16 36 ساعت پنجشنبه ها ساعت 13:15 تا 16:15 1,400,000
یک میلیون و چهارصد هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/12/2 120 ساعت پنجشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 5,200,000
پنج میلیون و دویست هزار تومان
عنوان دوره : آموزش WCFتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .