آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تجزیه و تحلیل شی گرا ( UML and Agile )
تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/2/16 36 ساعت دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 850,000
هشتصد و پنجاه هزار تومان

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .