آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تجزیه و تحلیل شی گرا ( UML and Agile )
تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/11/15 36 ساعت دوشنبه ها ساعت 17 تا 20:30 600,000
ششصد هزار تومان

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .