آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

پایگاه داده ها

عنوان دوره : آموزش SQL SERVER 2017تاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/11/29 32 ساعت دوشنبه ها ساعت 16:30 تا 20:30 700,000
هفتصد هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1397/12/2 40 ساعت پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13 1,200,000
یک میلیون و دویست هزار تومان
عنوان دوره : آموزش SSISعنوان دوره : دوره آموزشی MongoDBعنوان دوره : آموزش Business Intelligenceتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .