آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

پایگاه داده ها

عنوان دوره : آموزش SQL SERVERتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/4/20 32 ساعت پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13 950,000
نهصد و پنجاه هزار تومانتاریخ شروع طول دوره زمان برگزاری شهریه
1398/5/11 44 ساعت جمعه ها 12:30 تا 16:30 1,100,000
یک میلیون و یکصد هزار تومان
عنوان دوره : آموزش SSISعنوان دوره : دوره آموزشی MongoDBعنوان دوره : آموزش Business Intelligenceتمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .