آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کار با ابعاد در jQuery

دوره های مرتبط با این مقاله

jQuery – کار با ابعاد

با jQuery ، کار با ابعاد بسیار آسان تر شده است.

توابع کار با ابعاد jQuery

جی کوئری چندین متد سودمند برای کار با ابعاد فراهم می نماید که عبارتند از:

 • ()width
 • ()height
 • ()innerWidth
 • ()innerHeight
 • ()outerWidth
 • ()outerHeight

ابعاد در جی کوئری

متدهای ()width و ()height جی کوئری

این متد ()width جهت تنظیم یا بازگردانی مقدار خاصیت width استفاده می شود (حاشیه ی درونی عناصر padding، خط حاشیه borderو حاشیه ی دور عنصر margin را دربرنمی گیرد). مقداردهی عرض عنصر توسط متد مزبور صورت می پذیرد.
متد ()height به منظور مقداردهی یا بازیابی مقدار خاصیت height بکار می رود (padding ، border و margin شامل نمی شود) . مقداردهی و تنظیم ارتفاع عنصر مورد نظر توسط این متد انجام می شود.

مثال زیر مقدار خاصیت های width و height عنصر <div>با شناسه ی "div1" نمایش می دهد:

نمونه یک

  
امتحان کنید

توابع ()innerWidth و ()innerHeight جی کوئری

متد ()innerWidth، برای برگرداندن مقدار خاصیت width مورد استفاده قرار می گیرد که padding (حاشیه ی درون عنصر) در آن لحاظ می شود اما border (خط حاشیه) و margin (حاشیه ی دور عنصر) شامل آن نمی شوند.
متد ()innerHeight، برای برگرداندن مقدار خاصیت height بکار می رود که padding را در برمی گیرد اما border و margin را شامل نمی شود.
در این نمونه مقدار خاصیت های width و height عنصر با شناسه ی "div1" نمایش داده می شود که این مقدار شامل اندازه ی حاشیه ی درونی المان (padding) نیز می باشد:

نمونه دو

  
امتحان کنید

متدهای ()outerWidth و ()outerHeight جی کوئری

متد ()outerWidth جهت بازیابی مقدار خاصیت width (عرض یک عنصر) استفاده می شود که شامل padding حاشیه ی درونی عنصر و border خط حاشیه می شود اما margin حاشیه ی دور عنصر لحاظ نمی شود.
متد ()outerHeight، برای برگرداندن مقدار خاصیت height استفاده می شود که شامل padding و border می شود اما margin را دربرنمی گیرد.
مثال زیر مقدار خاصیت width و height المان که شناسه ی آن "div1" می باشد نمایش داده که این مقدار شامل اندازه padding و border نیز می باشد:

نمونه سه

  
امتحان کنید

در صورت ارسال مقدار "true" به تابع ()outerWidth، مقدار خاصیت width شامل مقادیر padding و border و margin نیز می شود.
در صورت ارسال مقدار "true" به تابع ()outerHeight، مقدار خاصیت height شامل مقادیر padding و border و margin نیز می شود.

نمونه چهار

 
امتحان کنید

نمونه های بیشتر از دو متد ()width و ()height

در این نمونه مقدار خاصیت های width و height عنصر "document" (صفحه ی HTML) و المان "window" (پنجره و ناحیه ی قابل مشاهده ی مرورگر) نمایش داده می شود:

نمونه پنج

  
امتحان کنید

مثال زیر عرض و طول المان <div> مشخص شده را مقداردهی می کند:

نمونه شش

  
امتحان کنید
 • 2032
 •    2644
 • تاریخ ارسال :   1394/07/30

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش کار با ابعاد در jQuery
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .