آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش دستور Insert و Delete با استفاده از دستورهای آماده در PHP

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش دستور Insert و Delete با استفاده از Prepared statements (دستورهای آماده ) در PHP

در این آموزش , دستور Insert و Delete با استفاده از دستورهای آماده(Prepared statements) در PHP آموزش خواهید دید

مثال:
          // configuration‎
        ‎ ‎  $dbtype   = "sqlite";‎
          ‎$dbhost   = "localhost";‎
          ‎$dbname   = "test";‎
          ‎$dbuser   = "root";‎
          ‎ ‎  ‎$dbpass   = "admin";‎
          ‎// database connection‎
          ‎$conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname",$dbuser,$dbpass);‎
          ‎// new data‎
          ‎$title = 'PHP Security';‎
          ‎$author = 'Jack Hijack';‎
          ‎// query‎
          ‎$sql = "INSERT INTO books (title,author) VALUES (:title,:author)";‎
          ‎$q = $conn->prepare($sql);‎
          ‎$q->execute(array(':author'=>$author,‎
        ‎  ':title'=>$title));‎
        ‎ ‎  ‎?>‎
        

برای آپدیت کردن (Update) داده توسط دستورات آماده (Prepared statements) در PHP می توانید از مثال زیر استفاده کنید

           ‎‎// configuration‎
          ‎$dbtype   = "sqlite";‎
          ‎$dbhost   = "localhost";‎
          ‎‎$dbname   = "test";‎
          ‎$dbuser   = "root";‎
          ‎$dbpass   = "admin";‎
          ‎// database connection‎
          ‎$conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname",$dbuser,$dbpass);‎
          ‎// new data‎
          ‎$title = 'PHP Pattern';‎
          ‎$author = 'Imanda';‎
          ‎$id = 3;‎
          ‎// query‎
          ‎‎$sql = "UPDATE books‎
          SET title=?, author=?‎
          ‎WHERE id=?";‎
          ‎$q = $conn->prepare($sql);‎
          ‎$q->execute(array($title,$author,$id));‎
          ‎?>
        
 • 2309
 •    1342
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .