آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Action Result ها در ASP.NET WEB API

دوره های مرتبط با این مقاله

Action Result ها در Web API 2

در این قسمت قصد داریم نشان دهیم چگونه Asp.net Web API مقدار برگشتی از controller را به پاسخ HTTP تبدیل می کند. یک کنترولر Web API قابلیت برگرداندن هر کدام از مقادیر زیر را دارد:

 1. void
 2. HttpResponseMessage
 3. IHttpActionResult
 4. هر نوع مقدار دیگر

Web API بر اساس نوع مقادیر بازگشتی که در بالا گفته شد، از مکانیزم خاصی برای ساخت پاسخ HTTP استفاده می کند.

نوع بازگشتی
چگونگی ساخت پاسخ توسط Web API
void
پاسخ 204 را بر می گرداند(بدون محتوا)
HttpResponseMessage
به صورت مستقیم به یک پاسخ HTTP تبدیل می کند.
IHttpActionResult
ExecuteAsync را برای ساخت HttpResponseMessage فراخوانی می کند و سپس آن را به یک پاسخ HTTP تبدیل می کند.
مقادیر دیگر
مقدار بازگشتی سریال شده را در قالب پیام پاسخ قرار می دهد و ok(200) بر می گرداند.

خب حالا در ادامه بحث موارد بالا را توضیح می دهیم.

Void

اگر مقدار برگشتی void باشد، web API یه مقدار پاسخ خالی HTTP با کد 204(بدون محتوا) ارسال می کند.

Controller به صورت زیر است:

public class ValuesController : ApiController
{
  public void Post()
  {
  }
}

پاسخ HTTP:

HTTP/1.1 204 No Content
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Mon, 27 Jan 2014 02:13:26 GMT

HttpResponseMessage

اگر Action یک مقدار HttpResnponseMessage برگرداند، Web API مقدار بازگشتی را به طور مستقیم به یک پاسخ HTTP تبدیل می کند و با استفاده از ویژگی های HttpResponseMessage آن object محتوای پاسخ را پی ریزی می کند.

این ویژگی قابلیت کنترل زیادی به پاسخ می دهد. برای مثال، Action زیر، مقدار Cache-Contol header را مقداردهی می کند.

public class ValuesController : ApiController
{
  public HttpResponseMessage Get()
  {
    HttpResponseMessage response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "value");
    response.Content = new StringContent("hello", Encoding.Unicode);
    response.Headers.CacheControl = new CacheControlHeaderValue()
    {
      MaxAge = TimeSpan.FromMinutes(20)
    };
    return response;
  }
}

پاسخ:

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: max-age=1200
Content-Length: 10
Content-Type: text/plain;charset=utf-16
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Mon, 27 Jan 2014 08:53:35 GMT
Hello

اگر شما یک مدل را به متد CreateResponse ارسال کنید، Web API برای سریال کردن model از یک پیام media formatter استفاده می کند.

public HttpResponseMessage Get()
{
  // Get a list of products from a database.
  IEnumerableproducts = GetProductsFromDB();
  // Write the list to the response body.
  HttpResponseMessage response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, products);
  return response;
}

Web API از accept header برای انتخاب formatter استفاده می کند.

IHttpActionResult

رابط IHttpActionResult در Web API 2 معرفی شده است. اساسا، این رابط یک HttpResponseMessage را تعریف می کند. در زیر، به چند نمونه از مزایای استفاده از رابط IHttpActionResult اشاره می کنیم:

 • ساده سازی آزمایش Controller ها
 • انتقال منطق معمول برای ساخت پاسخ های HTTP در قالب کلاس های جداگانه
 • آشکارتر کردن معنی action کنترولر با استفاده از مخفی سازی جزئیات ساخت پاسخ

IHttpActionResult شامل متد واحد می باشد، ExecuteAsync به صورت غیر همسان یک مثال HttpResponseMessage تولید می کند.

public interface IHttpActionResult
{
  TaskExecuteAsync(CancellationToken cancellationToken);
}

اگر action یک Controller یک مقدار IHttpActionResult بر گرداند، Web API متد ExecuteAsync را برای ساخت یک HttpResponseMessage فراخوانی می کند و سپس HttpResponseMessage را به یک پاسخ HTTP تبدیل می کند.

در زیر، یک پیاده سازی ساده از IHttpActionResult که یک جواب ساده را می سازد مشاهده خواهیم کرد:

public class TextResult : IHttpActionResult
{
  string _value;
  HttpRequestMessage _request;
  public TextResult(string value, HttpRequestMessage request)
  {
    _value = value;
    _request = request;
  }
  public TaskExecuteAsync(CancellationToken cancellationToken)
  {
    var response = new HttpResponseMessage()
    {
      Content = new StringContent(_value),
      RequestMessage = _request
    };
    return Task.FromResult(response);
  }
}

و action کنترولر به صورت زیر است:

public class ValuesController : ApiController
{
  public IHttpActionResult Get()
  {
    return new TextResult("hello", Request);
  }
}

و پاسخ:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 5
Content-Type: text/plain;charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Mon, 27 Jan 2014 08:53:35 GMT
Hello

گاهی اوقات، شما لازم است برای پیاده سازی IHttpActionResult از System.Web.Http.Results برای namespace استفاده کنید. کلاس ApiController یک متد helper تعریف می کند که نتایج action های built-in را برمی گرداند.

در مثال بعد، اگر درخواست با ProductID همخوانی نداشته باشد ، Controller کلاس ApiController.NotFound را برای ساخت پیام 404(یافت نشد) فراخوانی می کند. در غیر این صورت کنترولر، ApiController.OKرا برای ساخت پیام 200 (ok) فراخوانی می کند.

public IHttpActionResult Get (int id)
{
  Product product = _repository.Get (id);
  if (product == null)
  {
    return NotFound();// Returns a NotFoundResult
  }
  return Ok(product); // Returns an OkNegotiatedContentResult
}

مقادیر بازگشتی دیگر

برای تمامی مقادیر بازگشتی دیگر، Web API از media formatter برای serial کردن مقدار بازگشتی استفاده می کند. Web API مقدار serial شده را درون پاسخ می نویسد و وضعیت آن را 200 (ok) قرار می دهد.

public class ProductsController : ApiController
{
  public IEnumerableGet()
  {
    return GetAllProductsFromDB();
  }
}

یکی از ایرادات این روش این است که شما نمی توانید یک خطا را مستقیما بر گردانید مثل پیام 404 . با این حال شما می توانید HttpResponseException را به کدهای خطا بسط دهید. Web API از Accept header برای انتخاب formatter استفاده می کند.

مثالی از یک درخواست:

GET http://localhost/api/products HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Host: localhost:24127
Accept: application/json

مثالی از پاسخ:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Mon, 27 Jan 2014 08:53:35 GMT
Content-Length: 56
 
[{"Id":1,"Name":"Yo-yo","Category":"Toys","Price":6.95}]
 • 2144
 •    1660
 • تاریخ ارسال :   1395/01/31

دانلود PDF دانلود فیلم آموزشی دانلود فیلم آموزشی 2 دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش Action Result ها در ASP.NET WEB API
آموزش Action Result ها در ASP.NET WEB API
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .