آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

مذاکره محتوا (Content Negotiation) در ASP.NET Web API

دوره های مرتبط با این مقاله

مذاکره محتوا (Content Negotiation) در ASP.NET Web API

طبق تعریفی که مشخصه یHTTP (RFC 2616) ارائه می دهد ، Content negotiation فرآیند انتخاب بهترین نمایش برای پاسخ داده شده از بین چندین نمایش در دسترس می باشد . مکانیزم اولیه Content negotiation در HTTP دارای سربرگ درخواست های(request header) زیر می باشد:

 • Accept: انواع مختلف داده ی قابل قبول برای پاسخ مثل application/json ، application/xml
  یا یک نوع داده شخصی مثل application/vnd.example+xml را مشخص می کند.
 • Accept-Charset: کاراکترهای قابل پذیرش را مشخص می کند مثل UTF-8 یا ISO 8859-1.
 • Accept-Encoding: کدگذاری محتوای قابل قبول را مشخص می کند مثل gzip.
 • Accept-Language: زبان پیش فرض را انتخاب می کند مثل en-us.

همچنین سرور می تواند بخش های دیگر درخواست HTTP را زیر نظر بگیرد. برای مثال، اگر درخواست شامل یک X-Requested-With-Header باشد، یک درخواست AJAX نشان می دهد و اگر accept header وجود نداشته باشد سرور به صورت پیش فرض JSON را قرار می دهد.

در این مقاله، می بینیم چطور Web API از Accept و Accept-Charset استفاده می کند.

ترتیب (Serialization)

اگر Controller Web API یک منبع به عنوان CLR برگرداند، خط لوله (pipeline) مقدار بازگشتی را serial می کند و در پاسخ HTTP می نویسد. برای مثال action کنترولر زیر را در نظر بگیرید:

public Product GetProduct(int id)
  {
  var item = _products.FirstOrDefault(p =>p.ID == id);
  if (item == null)
  {
    throw new HttpResponseException(HttpStatusCode.NotFound);
  }
  return item;
  }

یک Controller می تواند یک مقدار HttpResponseMessage را برگرداند. برای مشخص کردن یک CLR برای پاسخ ، متد CreateResponse را باید فراخوانی کنید:

public HttpResponseMessage GetProduct(int id)
 {
  var item = _products.FirstOrDefault(p =>p.ID == id);
  if (item == null)
  {
    throw new HttpResponseException(HttpStatusCode.NotFound);
  }
  return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, product);
 }

این گزینه کنترول بیشتری روی جزئیات پاسخ به شما می دهد. شما می توانید کد وضعیت را مشخص کنید و headerهایی مثل HTTP و غیره را اضافه کنید.

آن object که منبع را serial می کند قالب داده (media formatter) می نامند. Media formatter از کلاس MediaTypeFormatter مشتق شده است. Web API برای XML و JSON قالب داده در نظر می گیرد و شما می توانید یک قالب شخصی برای پشتیبانی بقیه ی انواع داده ها بسازید.

Content Negotiation چگونه کار می کند؟

ابتدا pipeline، سرویس IContentNegotiator را از HttpConfiguration دریافت می کند. همچنین لیستی از قالب داده ها از مجموعه HttpConfiguration.Formatters دریافت می کند.

سپس pipeline ، IContentNegotiatior.Negotiate را فراخوانی می کند و از مقادیر زیر صرف نظر می کند:

 • نوع object برای serial کردن
 • مجموعه ای از media formatter ها
 • درخواست HTTP

متد Negotiate دو نوع اطلاعات بر می گرداند:

 • قالبی که باید استفاده شود.
 • Media type پاسخ

اگر هیچ قالبی پیدا نشد متد Negotiate مقدار null برمی گرداند و کاربر خطای 406 HTTP (غیر قابل دسترس) را دریافت می کند. کد زیر نشان می دهد چگونه یک Controller می تواند به صورت مستقیم Content negotiation را فراخوانی کند.

public HttpResponseMessage GetProduct(int id)
 {
  var product = new Product()
    { Id = id, Name = "Gizmo", Category = "Widgets", Price = 1.99M };
 
  IContentNegotiator negotiator = this.Configuration.Services.GetContentNegotiator();
  ContentNegotiationResult result = negotiator.Negotiate(
    typeof(Product), this.Request, this.Configuration.Formatters);
  if (result == null)
  {
    var response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.NotAcceptable);
    throw new HttpResponseException(response));
  }
  return new HttpResponseMessage()
  {
    Content = new ObjectContent(
      product,       // What we are serializing
      result.Formatter,     // The media formatter
      result.MediaType.MediaType // The MIME type
    )
   };
 }

این کد معادل چیزی است که pipeline به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

Content negotiation پیش فرض

کلاس DefaultContentNegotiator یک پیاده سازی پیش فرض از IContentNegotiator ارائه می دهد که از چندین شاخص برای انتخاب یک قالب استفاده می کند.

ابتدا، قالب باید بتواند داده را serial کند. این عمل با فراخوانی MediaTypeFormatter.CanWriteType صورت می گیرد.

سپس، Content Negotiation هر قالب محتوا را در نظر می گیرد و چگونگی ارتباط درخواست HTTP را ارزیابی می کند.

برای ارزیابی ارتباط، Content Negotiation در قالب به دو چیز توجه می کند:

 • مجموعه SupportedMediaTypes که لیستی از انواع داده ها پشتیبانی می کند. توجه داشته باشید Accept header می تواند شامل یک بازه باشد. برای مثال text/plain را می توان در بازه text* قرار داد.
 • مجموعه MediaTypeMappings شامل لیستی از object های MediaTypeMapping می باشد. کلاس MediaTypeMapping یک راه عمومی برای ارتباط درخواست های HTTP با انواع داده ها آماده می کند. برای مثال می تواند سربرگ (custom header)HTTP را به media formatter خاص مرتبط کند.

اگر چندین ارتباط وجود داشته باشد، ارتباط با بالاترین کیفیت برنده می شود. برای مثال:

 Accept: application/json, application/xml;q=0.9, */*;q=0.1

در این مثال، application/json دارای یک عامل موفقیت ضمنی از 1.0 می باشدو درنتیجه بر application/xml ترجیح داده می شود.

اگر هیچ ارتباطی پیدا نشود، Content Negotiator سعی می کند نوع داده را در صورت وجود به درخواست، ارتباط دهد.

برای مثال، اگر درخواست شامل داده ی JSON باشد Content Negotiator دنبال قالب JSON می گردد. اگر باز هم ارتباطی پیدا نکرد، Content Negotiator اولین قالبی که بتواند داده را serial کند انتخاب می کند.

انتخاب کردن یک کدگذاری کاراکتری

بعد از آنکه یک قالب انتخاب شد، Content Negotiator بهترین کدگذار کاراکتری را انتخاب می کند. در صورت وجود یک درخواست، با در نظر گرفتن خاصیت SupportedEncodings در یک قالب، Accept-Charset header را مرتبط می کند.

 • 801
 •    894
 • تاریخ ارسال :   1395/03/21

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .