آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

ساختن DTO ها(data transfer object)

دوره های مرتبط با این مقاله

ساختن DTO ها(data transfer object)

در حال حاضر Web API ما نمایشی از entityهای ما در دیتابیس به کاربر نشان می دهد. کاربران داده هایی که به طور مستقیم به جداول دیتابیس شما وصل هستند را دریافت می کنند. با این حال، این مورد همیشه یک ایده خوب به نظر نمی رسد. اغلب اوقات شما می خواهید نوع داده ای را که برای کاربر می فرستید تغییر دهید. برای مثال، شما شاید بخواهید:

 • مراجع دایره ای (circular references) را حذف کنید(مقاله قبل را مطالعه کنید)
 • خاصیت های خاصی که کاربر برای نمایش پشتیبانی نمی کند مخفی سازید.
 • برای کمتر کردن اندازه ظرفیت انتقال چند خاصیت را حذف کنید.
 • برای دسترسی راحتتر کاربران گراف های تو در تو را قابل فهم کنید.
 • از معایب و مضرات ارسال های بیش از حد جلوگیری کنید.
 • لایه سرویس را از لایه دیتابیس خود جدا کنید.

برای انجام دادن مطالبی که در بالا گفته شد شما می توانید یک DTO بسازید. DTO یک object است که چگونگی ارسال داده در شبکه را تعریف می کند. اجازه دهید این را با مثالی از یک entity مربوط به Book توضیح دهیم. در فولدر Models دو کلاس DTO اضافه کنید:

namespace BookService.Models
{
  public class BookDetailDTO
  {
    public int Id { get;set;}
    public string Title { get;set;}
    public int Year { get;set;}
    public decimal Price { get;set;}
    public string AuthorName { get;set;}
    public string Genre { get;set;}
  }
}

کلاس BookDetailDTO شامل همه ی خاصیت های مدل Book به جز AuthorName که رشته ای برای نگه داری نام نویسنده است می شود.

سپس، دو متد GET در کلاس BookController را با ورژنی که DTO را برگرداند، جا به جا کنید. ما از دستور Select در LINQ برای تبدیل entity های Book به DTO ها استفاده کردیم.

// GET api/Books
public IQueryableGetBooks()
{
  var books = from b in db.Books
        select new BookDTO()
        {
          Id = b.Id,
          Title = b.Title,
          AuthorName = b.Author.Name
        };
 
  return books;
}
// GET api/Books/5
[ResponseType(typeof(BookDetailDTO))]
public async TaskGetBook(int id)
{
  var book = await db.Books.Include(b =>b.Author).Select(b =>
    new BookDetailDTO()
    {
      Id = b.Id,
      Title = b.Title,
      Year = b.Year,
      Price = b.Price,
      AuthorName = b.Author.Name,
      Genre = b.Genre
    }).SingleOrDefaultAsync(b =>b.Id == id);
  if (book == null)
  {
    return NotFound();
  }
  return Ok(book);
}

در اینجا با استفاده از SQL یک متد جدید GetBooks می سازیم. همانطور که مشاهده می کنید ، EF دستور Select در LINQ را به یک SELECT در SQL تفسیر کرده است.

SELECT
  [Extent1].[Id] AS [Id],
  [Extent1].[Title] AS [Title],
  [Extent2].[Name] AS [Name]
  FROM [dbo].[Books] AS [Extent1]
  INNER JOIN [dbo].[Authors] AS [Extent2] ON [Extent1].[AuthorId] = [Extent2].[Id]

در آخر نیز متد PostBook را برای برگرداندن یک DTO اصلاح می کنیم:

[ResponseType(typeof(Book))]
public async TaskPostBook(Book book)
{
  if (!ModelState.IsValid)
  {
    return BadRequest(ModelState);
  }
  db.Books.Add(book);
  await db.SaveChangesAsync();
  // New code:
  // Load author name
  db.Entry(book).Reference(x =>x.Author).Load();
  var dto = new BookDTO()
  {
    Id = book.Id,
    Title = book.Title,
    AuthorName = book.Author.Name
  };
  return CreatedAtRoute("DefaultApi", new { id = book.Id }, dto);
}
 • 2339
 •    1204
 • تاریخ ارسال :   1395/03/07

دانلود PDF دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ساختن DTO ها(data transfer object)
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .