آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تنظیم مقدار data bind

دوره های پیشنهادی

آموزش KO – Binding “visible” (تنظیم مقدار data bind بر روی visible)

این binding المان DOM مربوطه (bind یا متصل شده به data model) را با توجه به مقداری که به آن (binding) ارسال می شود، به نمایش گذاشته یا از نظر پنهان می کند.

مثال:

You will see this message only when "shouldShowMessage" holds a true value.

پارامترهای ارسالی

1. پارامتر اصلی

· هنگامی که این پارامتر بر روی مقدار بولی false (یا سایر مقادیر معادل آن نظیر مقدار عددی 0 یا null و یا undefined) تنظیم می شود، binding نیز مقدار yourElement.style.display را برابر none قرار می دهد و سبب می شود المان ناپدید شود. این بر تمامی display style هایی که با CSS تعریف کرده اید، اولویت پیدا کرده و آن ها را لغو می کند.

· هنگامی که پارامتر بر روی مقدار بولی true (و سایر مقادیر معادل همچون 1، یک شی non-null یا آرایه) تنظیم می شود، binding مقدار yourElement.style.display را حذف کرده و سبب می شود المان به نمایش در آید. توجه داشته باشید که هر display style ای که با قوانین سبک دهی CSS تعریف کرده اید، با قرار گرفتن پارامتر بر روی این مقدار، اعمال می شوند (بنابراین قوانین استایل دهی CSS نظیر x { display:table-row } به خوبی در کنار این binding کار می کنند و با آن سازگار هستند).

2. اگر این پارامتر یک مقدار observable باشد، binding قابلیت رویت (visibility) المان را هر بار که مقدار مورد نظر تغییر کند، بروز رسانی می نماید. در صورتی که پارامتر observable نباشد، binding قابلیت رویت المان را یکبار تنظیم کرده و دیگر در آینده آن را آپدیت یا ویرایش نمی کند.

3. پارامترهای اضافی: ندارد

نکته:

نکته: استفاده از عبارات و توابع برای کنترل قابلیت رویت (visibility) المان

همچنین می توان یک تابع یا عبارت دلخواه JavaScript را به عنوان (مقدار) پارامتر بکار برد. در این صورت، KO تابع شما را اجرا و عبارت JavaScript را ارزیابی کرده و سپس بر اساس خروجی آن تصمیم می گیرد المان را پنهان کند یا به نمایش بگذارد.

You will see this message only when 'myValues' has at least one member.
  • 639
  •    4
  • تاریخ ارسال :   1395/05/20

دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .