آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش پلاگین TagSort.JS در JavaScript

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش پلاگین TagSort.JS در JavaScript

Tagsort.js افزونه ای جهت نمایش تگ ها و فیلتر کردن ایتمها براساس تگ میباشد


آموزش کار با پلاگین Tagsort در JavaScript

در ابتدا لینک فایلهای مورد نیاز را در پروژه قرار میدهیم

   < link href = "styles/tagsort.min.css" rel = "stylesheet" type = "text/css" >< /link >
		
   < script src = "scripts/jquery-2.1.3.min.js" 
     type = "text/javascript" charset = "utf-8" >
   < /script >
   < script src = "scripts/tagsort.min.js" 
     type = "text/javascript" charset = "utf-8" >
   < /script >

از css سفارشی برای استایل دهی به item ها استفاده میکنیم.

     html,body {
      margin: 0;
      padding: 0;
     }
			
     body {
      background-color: #FFF;
      font-family: "HelveticaNeue-Light", "Helvetica Neue Light", 
        "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif; 
      font-weight: 300;
     }
			
     .container {
      width: 80%;
      margin: 0 auto;
     }
			
     h1 > small a {
      color: #AAA;
      text-decoration: none;
      font-size: 70%;
      margin-left: 10px;
     }
			
     h1 > small a:hover {
      color: #000;
     }
			
     .item {
      box-sizing: border-box;
      float: left;
      position: relative;
      min-height: 1px;
      padding-left: 15px;
      padding-right: 15px;
      width: 20%;
      margin-bottom: 40px;
      height: 360px;
      max-height: 360px;
      overflow: hidden;

     }
			
     .item .wrapper {
      background-color: #f4f4f4;
      padding: 8px;
      height: 100%;
     }
			
     .item .wrapper img {
      width: 100%;
     }
			
     .item .wrapper .item-tags {
      color: #AAA;
      font-size: 12px;
      line-height: 1.8;
     }
			
     .tagsort-tags-container {
      margin: 40px 0;
     }


در قسمت HTMl ، ایتم ها را درون یک عنصر والد قرار میدهیم و به هر کدام کلاس item را میدهیم تا بتوانیم از آنها برای اعمال افزونه استفاده کنیم. هر item با استفاده از پارامترهای زیر اطلاعات شماره عنصر و تگ های آن را برای افزونه ارسال میکند.

data-item-id = "1" data-item-tags ="PHP,JavaScript,React,Memcached,Rocks"

			
   < div class = "container" >

     < div class = "tags-container row" >< /div >
			
     < div class = "item col-md-3" data-item-id = "1" 
      data-item-tags = "PHP,JavaScript,React,Memcached,RocksDB,Cassandra,Flux" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/facebook.jpg" alt = "Facebook" >
        < h2 >Facebook< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
			
     < div class = "item col-md-3" data-item-id = "2" 
      data-item-tags = "MySQL,JavaScript,jQuery,Memcached,Scala,Rails,Hadoop,Redis" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/twitter.jpg" alt = "Twitter" >
        < h2 >Twitter< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
			
     < div class = "item col-md-3" data-item-id = "3" 
      data-item-tags = "MySQL,Node.js,Python,JavaScript,React,Java,Cassandra" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/netflix.jpg" alt = "Netflix" >
        < h2 >Netflix< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
			
     < div class = "item col-md-3" data-item-id = "4" 
      data-item-tags = "MySQL,Node.js,Python,Java,Objective-C,PostgreSQL,Redis,MongoDB" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/uber.jpg" alt = "Uber" >
        < h2 >Uber< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
			
     < div class = "item col-md-3" data-item-id = "5" 
      data-item-tags = "MySQL,Python,Memcached,nginx" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/dropbox.jpg" alt = "Dropbox" >
        < h2 >Dropbox< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
			
     < div class = "item col-md-3" data-item-id = "6" 
      data-item-tags = "Python,Java,Cassandra,Hadoop,PostgreSQL,Hadoop" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/spotify.jpg" alt = "Spotify" >
        < h2 >Spotify< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
			
     < div class = " item col-md-3" data-item-id = "7" 
      data-item-tags = "MySQL,Javascript,jQuery,Ruby,Redis,nginx,Rails,SASS" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/kickstarter.jpg" alt = "Kickstarter" >
        < h2 >Kickstarter< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
			
     < div class = "item col-md-3" data-item-id = "8" 
      data-item-tags = "Go,Ruby,MySQL,Redis,Memcached,SASS,Rails,nginx" >
      < div class = "wrapper" >
        < img src = "images/digitalocean.jpg" alt = "DigitalOcean" >
        < h2 >DigitalOcean< /h2 >
        < p class = "item-tags" >< /p >
      < /div >
     < /div >
   < /div >

در نهایت کد زیر را درون تگ script قرار میدهیم. که اعمال افزونه روی عنصر نگهدارنده item هاست.
در option های این افزونه مشخص میکنیم جهت فیلتر کردن روی عناصر با کلاس item تمرکز کند . هر تگی که در این عناصر یافت درون تگ span قرار دهد. و نتایج پیدا کردن تگ های هر عنصر با کلاس item را در عنصری با کلاس item-tags در همان عنصر قرار دهد. همینطور سرعت حرکت عناصر را نیز بر حسب میلی ثانیه مشخص میکنیم.

  $ (function(){
    $ ('div.tags-container').tagSort({selector:'.item', tagWrapper:'span',
      displaySelector: '.item-tags', displaySeperator: ' / ', inclusive:
      false, fadeTime:200});

 • 263
 •    302
 • تاریخ ارسال :   1398/09/22

دانلود PDF دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش پلاگین TagSort.JS در JavaScript
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .