آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش Action و Outlet در IOS

آموزش برنامه نویسی IOS - Action ها و Outletها

در IOS به Action ها و Outlet ها به ترتیب ibActions و ibOutlets گفته می شود. ib مخفف واژه ی interface builder است. دو آیتم نام برده به همان المان های UI اشاره دارند که پس از فراگیری نحوه ی پیاده سازی آن ها به صورت بصری (visual)، به شرح مفاهیم آن ها خواهیم پرداخت.

مراحل زیر را دنبال کنید:

1. اولین اپلیکیشن iPhone ای که در آموزش قبلی ایجاد کردیم را باز کنید.

2. فایل ViewController.xib را از فایل های موجود در کادر کناری navigator انتخاب نمایید.

3. حال می توانید المان های UI مورد نیاز را از کادر library در سمت راست پنجره، انتخاب نمایید.

4. می توانید المان های UI دلخواه را کشیده و در view (داخل interface builder) جایگذاری کنید.

5. یک Label و Round Rect Button به view خود اضافه می کنیم.

6. از دکمه ی Editor Selector واقع در ناحیه ی سمت راست نوار ابزار (در بالای محیط)،

دکمه ی (میانی) Assistant را انتخاب نمایید:

7. دو پنجره در ناحیه ی editor خود (در وسط محیط)، مشاهده می کنیم که یکی فایل ViewController.xibو دیگری ViewController.h می باشد.

8. حال بر روی label راست کلیک کرده، سپس گزینه ی new referencing outlet را انتخاب نمایید و آن را (همان طور که در زیر نمایش داده شده) بکشید.

9. المان label را در فایل ViewController.h، داخل {} جایگذاری نمایید. در صورتی که {} در فایل مورد نظر وجود نداشت، ابتدا ViewController را اضافه نمایید. یک پنجره ی pop-up مانند زیر پدیدار می شود:

10. در فیلد Name، اسم outlet را مشخص نمایید. ما در اینجا لیبل myTitleLabel را به عنوان اسم outlet انتخاب کردیم. بر روی دکمه ی Connect کلیک کرده تا ibOutlet کامل شود.

11. به همین نحو، جهت افزودن action، بر روی Round rect button راست کلیک کرده و گزینه ی touch up inside را انتخاب کنید و آن را با موس به زیر {} بکشید.

12. آن را در زیر {} جایگذاری کرده و اسمش را setTitleLabel وارد نمایید.

13. اکنون فایل ViewController.m را انتخاب نمایید. متد زیر را مشاهده خواهید کرد.

-(IBAction) setTitleLabel:(id)sender{
}

14. کد زیر را داخل بدنه ی متد نام برده وارد کنید:

 [myTitleLabel setText:@"Hello"];

15. حال با کلیک بر روی دکمه ی run، برنامه را اجرا می کنیم. خروجی به صورت زیر خواهد بود:

16. حال بر روی دکمه کلیک کنید.