آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش کار با تاریخ در Jquery ui

دوره های مرتبط با این مقاله

JqueryUI - Datepicker

Datepickers در jQueryUI به یوزرها اجازه می دهد تا تاریخ ها را به آسانی و به صورت بصری وارد کنند. شما می توانید فرمت تاریخ و زبان را تنظیم کنید، محدوده ی تاریخ انتخابی را تعیین کنید و آن را به آسانی به دکمه ها و گزینه های مسیریابی اضافه کنید.
jQueryUI متد datepicker() را ارائه می دهد که یک datepicker ایجاد می کند و ظاهر عناصر HTML را روی صفحه با افزودن گروه های جدید CSS، تغییر می دهد. عناصر < input>, < div>, و < span>را در یک مجموعه به یک کنترل datepicker تغییر می دهد.
به طور پیش فرض، برای عناصر < input>، وقتی فیلدهای متن مرتبط تمرکز را به دست می آورند، تقویم datepicker در یک پوشش کوچک باز می شود. برای یک تقویم داخلی datepicker را به یک عنصر < div> یا < span> ضمیمه کنید.


ترکیب

متد datepicker() به دو شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:


$(selector, context).datepicker (options) Method

$(selector, context).datepicker ("action", [params]) Method

متد $(selector, context).datepicker (options)

متد datepicker (options) اعلام می کند که یک عنصر < nput> (یا < div>, یا < span> ، بسته به اینکه شما نمایش تقویم خود را چگونه انتخاب کرده باشید) باید به عنوان یک datepicker تنظیم شود. پارامتر options آبجکتی است که رفتار و ظاهر عناصر datepicker را تنظیم می کند.


 $(selector, context).datepicker(options);

شما می توانید با استفاده از آبجکت javascript یک یا چند گزینه را ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه برای ارائه وجود داشته باشد، آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا می کنید، مانند ترکیب زیر:


$(selector, context).datepicker({option1: value1, option2: value2..... });

جدل زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:


Option
Description
altField
این گزینه یک انتخابگر jQuery برای فیلدی تعیین می کند که با هر مجموعه تاریخی آپدیت می شود. گزینه ی altFormat می تواند برای تنظیم فرمت این مقدار استفاده شود. این گزینه برای تنظیم مقادیر تاریخ به یک عنصر ورودی مخفی شده، بسیار مفید است تا به سرور ارائه شود، در حالیکه یک فرمت user-friendly به یوزر نمایش می دهد. مقدار پیش فرض آن "" است.
altFormat
این گزینه زمانی استفاده می شود که یک گزینه ی altField تعیین شده باشد. در واقع فرمتی را برای نوشتن مقدار برای عنصر جایگزین تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن "" است.
appendText
این گزینه یک مقدار String است که پس از عنصر < input> قرار می گیرد، که برای نمایش دستورالعمل ها به یوزر در نظر گرفته شدrه است. مقدار پیش فرض آن "" است.
autoSize
این گزینه وقتی روی true تنظیم شده باشد، عنصر را تغییر اندازه می دهد تا فرمت datepicker را طوری که با گزینه ی dateFormat تنظیم شده، در خود جای دهد. مقدار پیش فرض آن false است.
beforeShow
این گزینه یک تابع بازگشتی است که درست قبل از نمایش یک datepicker تحریک می شود، با عنصر < input> و نمونه ی datepicker که به عنوان یک پارامتر منتقل می شود. این عملکرد می تواند گزینه ای hash را بازگرداند که برای اصلاح datepicker استفاده می شوند. مقدار پیش فرض آن "" است.
beforeShowDay
این گزینه یک تابع بازگشتی است که تاریخ را به عنوان پارامتر می گیرد که برای هر روز، درست قبل از نمایش آن، فراخوانده می شود، که تاریخ به عنوان تنها پارامتر منتقل می شود. این عمل برای رد کردن بعضی رفتارهای پیش فرض از عناصر روز، استفاده می شود. این تابع باید یک ردیف دارای سه عنصر بازگرداند. مقدار پیش فرض آن null است.
buttonImage
این گزینه مسیر را به یک تصویر تعیین می کند تا روی دکمه ی نمایش داده شود که با تنظیم گزینه ی showOn برای یک یا هر دو دکمه، فعال می شود. اگر buttonText نیز ارائه شود، دکمه ی متن، موجودیت alt می شود. مقدار پیش فرض آن "" می باشد.
buttonImageOnly
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، تعیین می کند که تصویر تعیین شده توسط buttonImage باید به تنهایی ظاهر شود ( نه روی یک دکمه). گزینه ی showOn باید روی یکی از دکمه ها یا هر دوی آنها برای ظاهر شدن تصویر، تنظیم شود. مقدار پیش فرض آن false است.
buttonText
این گزینه عنوانی برای دکمه تعیین می کند که به وسیله ی تنظیم گزینه ی showOn برای یک یا هر دو دکمه، فعال می شود. مقدار پیش فرض آن "..." است.
calculateWeek
این گزینه یک تابع سفارشی برای محاسبه و بازگردانی عدد هفته است برای تاریخی که به عنوان یک پارامتر مجزا منتقل می شود. اجرای پیش فرض، اجرایی است که به وسیله ی تابع $.datepicker.iso8601Week() ارائه می شود.
changeMonth
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، یک منو برای ماه (month dropdown) نمایش داده می شود که به یوزر اجازه می دهد تا مستقیما و بدون استفاده از دکمه های فلش، ماه را تغییر دهد. مقدار پیش فرض آن false است.
changeYear
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، یک منوی رو به پایین برای سال نمایش داده می شود، می توان بدون استفاده از دکمه های فلش آن را تغییر داد. گزینه ی yearRange می تواند برای بررسی این مسئله که آیا سال ها در دسترس مجموعه هستند، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن false است.
closeText
این گزینه متن را برای جایگزینی عنوان پیش فرض Done برای بستن دکمه، تعیین می کند. این گزینه زمانی استفاده می شود که پنل دکمه از طریق گزینه ی showButtonPanel نمایش داده می شود. مقدار پیش فرض آن done است.
constrainInput
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، متن ورودی به عنصر< input> محدود به کاراکترهایی می شود که به وسیله ی گزینه ی dateformat مجاز هستند. مقدار پیش فرض آن true است.
currentText
این گزینه تعیین می کند که متن جایگزین عنوان پیش فرض Today برای دکمه ی فعلی شود. اگر پنل دکمه از طریق گزینه ی showButtonPanel نمایش داه شود، این گزینه استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن Today است.
dateFormat
این گزینه فرمت تاریخ مورد استفاده را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن mm/dd/yy است.
dayNames
عنصر عنصر این گزینه یک ردیف دارای 7 عنصر است که نام کامل روزها را ارائه می دهد که عنصر 0 نشان دهنده ی یکشنبه است. این گزینه برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ] است.
dayNamesMin
این گزینه یک ردیف دارای 7 عنصر است که نام کوتاه شده ی روزها را نمایش می دهد که عنصر 0 نشان دهنده ی یکشنبه است و به عنوان تیترهای ستون استفاده می شود. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ "Su", "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa" ] است.
dayNamesShort
این گزینه یک ردیف دارای 7 عنصر ارائه می دهد که نام کوتاه شده ی روزها را نمایش می دهد با عنصر 0 که نشان دهنده ی روز یکشنبه است. ان گزینه برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Frri", "Sat" ] است.
defaultDate
این گزینه تاریخ اولیه را برای کنترل تنظیم می کند، اگر عنصر < input> هیچ مقداری نداشته باشد، مقدار پیش فرض را برای today نادیده می گیرد. این گزینه می تواند یک نمونه ی Date باشد، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن null است.
duration
این گزینه سرعت انیمیشنی را تعیین می کند که datepicker را ظاهر می سازد. می تواند یکی از گزینه های slow, normal, یا fast باشد، یا مدت زمانی که جرای انیمیشن طول می کشد (به هزارم ثانیه). مقدار پیش فرض آن normal است.
firstDay
این گزینه تعیین می کند که کدام روز به عنوان اولین روز هفته نشان داده می شود و در سمت چپ جدول نمایش داده خواهد شد. مقدار پیش فرض آن 0 است.
gotoCurrent
وقتی این گزینه روی true تنظیم شده باشد، روز موجود در لینک بر روی تاریخ انتخاب شده تنظیم می شود، پیش فرض مربوط به امروز را نادیده می گیرد. مقدار پیش فرض آن false است.
hideIfNoPrevNext
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، لینک های next و previous را پنهان می کند، وقتی مناسب نیستند، همانطور که با تنظیمات گزینه های minDate و maxDate تعیین شده است. مقدار پیش فرض آن false است.
isRTL
وقتی این گزینه روی true تنظیم شده باشد، متمرکز سازی ها را به عنوان زبان از راست به چپ مشخص می کند. مقدار پیش فرض آن false ست.
maxDate
این گزینه حداکثر تاریخ قابل انتخابی را برای کنترل تعیین می کند. این می تواند یک نمونه ی Date، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین می کند، باشد. مقدار پیش فرض آن null است.
minDate
این گزینه حداقل تاریخ قابل انتخابی را برای کنترل تعیین می کند. این می تواند یک نمونه ی Date، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین می کند، باشد. مقدار پیش فرض آن null است.
monthNames
این گزینه یک ردیف 12 عنصری است که نام کامل ماه ها را ارائه می دهد که عنصر 0 نشان دهنده ی ماه ژانویه می باشد. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ] است.
monthNamesShort
این گزینه یک ردیف 12 عنصری است که نام کوتاه ماه ها را ارائه می دهد که عنصر 0 نشان دهنده ی ماه ژانویه می باشد. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ] است.
navigationAsDateFormat
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، مسیریابی لینک ها برای nextText, prevText, و currentText از طریق تابع $.datepicker.formatDate() قبل از نمایش، منتقل می شوند. این گزینه به فرمت های تاریخ اجازه می دهد تا برای گزینه هایی ارائه شوند که با مقادیر مربوط جایگزین می شوند. مقدار پیش فرض آن false است.
nextText
این گزینه متنی را تعیین می کند که برای مسیریابی لینک ماه بعدی، عنوان پیش فرض را جایگزین Next می کند. ThemeRoller این متن را جایگزین یک آیکن می کند. مقدار پیش فرض آن Next است.
numberOfMonths
این گزینه تعداد ماه هایی را تعیین می کند که در datepicker نمایش داده می شوند. مقدار پیش فرض آن 1 است.
onChangeMonthYear
این گزینه یک callback است که وقتی datepicker وارد یک ماه یا سال جدید می شود، با سال انتخاب شده، فراخوانده می شود و ماه و نمونه ی datepicker به عنوان پارامترها منتقل می شوند، و کانتکست تابع به عنصر فیلد ورودی تنظیم می شود. مقدار پیش فرض آن null است.
onClose
این گزینه یک callback است که وقتی datepicker بسته می شود، فراخوانده می شود، تاریخ انتخاب شده را به عنوان متن انتقال می دهد و نمونه ی datepicker و کانتکست تابع بر روی عنصر فیلد ورودی تنظیم شده اند. مقدار پیش فرض آن null است.
onSelect
این گزینه یک callback است که وقتی یک تاریخ انتخاب می شود، فراخوانده می شود و ماه و نمونه ی datepicker به عنوان پارامترها منتقل می شوند، و کانتکست تابع به عنصر فیلد ورودی تنظیم می شود. مقدار پیش فرض آن null است.
prevText
این گزینه متن را برای جایگزینی عنوان پیش فرض Prev برای مسیریابی لینک ماه قبل، تعیین می کند. ( دقت داشته باشید که ThemeRoller این متن را با یک آیکن جایگزین می کند.). مقدار پیش فرض آن PrevdefaultDatedayNamesMin است.
selectOtherMonths
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، روزهای نمایش داده شده ی قبل یا بعد از ماه ها، قابل انتخاب هستند. چنین روزهایی نمایش داده نمی شوند، مگر اینکه گزینه ی showOtherMonths روی true باشد. مقدار پیش فرض آن false است.
shortYearCutoff
اگر عدد مربوط به این گزینه مقداری بین سال های 0 و 99 باشد، قبل از آنها هر عدد 2 رقمی مربوط به قرن قبل در نظر گرفته می شود. اگر این گزینه یک string باشد، مقدار تحت تبدیل عددی قرار می گیرد و به سال جاری اضافه می شود. مقدار پیش فرض +10 است که 10 سال از سال جاری را نشان می دهد.
showAnim
این گزینه مجموعه ای از نام انیمیشنی را تعیین می کند که برای نمایش دادن و یا پنهان کردن datepicker استفاده می شوند. اگر تعیین شده باشد، باید یکی از انیمیشن های show (the default), fadeIn, slideDown یا هر انیمیشن show/hide مربوط به jQuery UI باشد. مقدار پیش فرض آن show است.
showButtonPanel
اگر این گزینه روی true تنظیم شده باشد، یک پنل دکمه در پایین datepicker نمایش داده می شود که حاوی دکمه های فعلی و دکمه های بسته شده می باشد. عنوان این دکمه ها از طریق گزینه های currentText و closeText نمایش داده می شوند. مقدار پیش فرض آن fakse است.
showCurrentAtPos
این گزینه ایندکس 0 محور را مشخص می کند، که از بالا سمت چپ، آغاز می شود، جایی که ماه جاری باید در بین چند ماه نمایش داده شود. مقدار پیش فرض آن 0 است.
showMonthAfterYear
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، موفعیت های ماه و سال را که در عنوان datepicker معکوس شده اند، مشخص می کند. مقدار پیش فرض آن false است.
showOn
این گزینه زمان ظاهر شدن datepicker را تعیین می کند. مقادیر ممکن عبارتند از focus, button یا هر دو. مقدار پیش فرض آن focus است.
showOptions
این گزینه یک hash را ارائه می دهد که وقتی یک انیمیشن jQuery UI برای گزینه ی showAnim تعیین شده باشد، به انیمیشن منتقل می شود. مقدار پیش فرض آن {} است.
showOtherMonths
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، تاریخ های قبل یا بعد از اولین و آخرین روزهای ماه جاری نمایش داده می شوند. این تاریخ ها قابل انتخاب نیستند، مگر اینکه گزینه ی selectOtherMonths روی true تنظیم شده باشد. مقدار پیش فرض آن false است.
showWeek
این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، عدد هفته در یک ستون در سمت چپ ماه نمایش داده می شود. گزینه ی calculateWeek می تواند برای تغییر روشی استفاده شود که در آن، این مقدار تعیین شده است. مقدار پیش فرض آن false است.
stepMonths
این گزینه تعداد ماه هایی را تعیین می کند که وقتی یکی از کنترل های مسیریابی ماه کلیک می شود، جابه جا می شوند. مقدار پیش فرض آن 1 است.
weekHeader
این گزینه متنی را برای نمایش برای عدد ستون هفته تعیین می کند، مقدار پیش فرض WK را، وقتی showWeek روی true تنظیم است، نادیده می گیرد. مقدار پیش فرض آن WK است.
yearRange
این گزینه محدودیت هایی را تعیین می کند که در آنها سال ها در منوهای رو به پایین، به شکل from:to ، وقتی changeYear روی true تنظیم شده باشد، نمایش داده می شوند. مقادیر می توانند کامل یا نسبی باشند ( به عنوان مثال 2005:+2، برای 2005 تا 2 ال از هم اکنون.). پیشوند c می تواند برای ساخت مقادیر نسبی از سال انتخاب شده، استفاده شود، به جای سال جاری ( مثال c-2:c+3) مقدار پیش فرض آن c-10:c+10 است.
yearSuffix
این گزینه متن های اضافه را بعد از سال در تیتر datepicker نمایش می دهد. مقدار پیش فرض آن "" است.

بخش بعدی قسمت هایی از عملکرد و قابلیت datepicker را نشان می دهد.


قابلیت پیش فرض

مثال زیر قابلیت datepicker را توضیح می دهد که هیچ پارامتری به متد datepicker() انتقال نمی دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Date:


Datepicker داخلی

مثال زیر قابلیت یک datepicker داخلی را توضیح می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    
  Enter Date: 

در مثال بالا از عنصر < div> برای دریافت datepicker داخلی استفاده کردیم.


استفاده از appendText، dateFormat، altField و altFormat

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم (a) appendText (b) dateFormat (c) altField و (d) altFormat را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Date:

Alternate Date:


در مثال بالا فرمت تاریخ برای اولین ورودی به شکل yy-mm-dd تنظیم شده است. اگر شما از datepicker تاریخی را انتخاب کنید، همان تاریخ در دومین فیلد ورودی که فرمت تاریخ آن به شکل است "DD, d MM, yy، منعکس می شود.


استفاده از beforeShowDay

مثال زیر استفاده از گزینه ی beforeShowDay را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
 
    

Enter Date:


در مثال بالا شنبه و یک شنبه غیرفعال هستند.


استفاده از showOn، buttonImage و buttonImageOnly

مثال زیر استفاده از سه گزینه ی (a) showOn (b) buttonImage و (c) buttonImageOnly را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
 
    

Enter Date:


در مثال بالا آیکنی نمایش داده می شود که با کلیک کردن روی آن datepicker باز می شود.


استفاده از defaultDate، dayNamesMin و duration

مثال زیر استفاده از سه گزینه ی مهم (a) dayNamesMin (b) dayNamesMin و (c) duration را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Date:


در مثال بالا نام های روزها با استفاده از dayNamesMin تغییر کرده اند. همچنین مشاهده می کنید که تاریخ پیش فرض تنظیم شده است.


استفاده از prevText، nextText، showOtherMonths و selectOtherMonths

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم a) prevText (b) nextText (c) showOtherMonths و (d) selectOtherMonths را در datepicker از JqueryUI نشان می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Start Date:

Enter End Date:


در مثال بالا لینک های prev و next دارای عنوان می باشند. اگر روی عنصر کلیک کنید، datepicker باز می شود. اکنون در اولین datepicker، تاریخ های ماه های دیگر غیرفعال هستند، چرا که selectOtherMonths روی false تنظیم شده است. در دومین datepicker برای دومین ورودی، selectOtherMonths روی true تنظیم شده است.


استفاده از changeMonth، changeYear، numberOfMonth

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم (a) changeMonth (b) changeYear و (c) numberOfMonths را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Date:


در مثال بالا منوهای رو به پایین را برای فیلدهای Month و Year مشاهده کردید. در اینجا ما در حال نمایش ماه در ساختار یک ردیف از [2,2] هستیم.


استفاده از showWeek، yearSuffix و showAnim

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم (a) showWeek (b) yearSuffix و (c) showAnim را عملکرد datepicker از JqueryUIنشان می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Date:


در مثال بالا مشاهده می کنید که اعداد مربوط به هفته در سمت چپ نمایش داده می شوند، چرا که showWeek روی true تنظیم شده است. سال داری پسوند "-CE" می باشد.


متد $(selector, context).datepicker ("action", [params])

متد datepicker (action, params) می تواند اکشنی را روی تقویم اجرا کند، از جمله انتخاب یک تاریخ جید. action به عنوان یک رشته در اولین آرگیومنت تعیین شده و به طور انتخابی یک یا چند param می توانند براساس اکشن داده شده، ارائه شوند.
اساسا اکشن ها متدهای jQuery هستند که می توانیم به فرم رشته از آنها استفاده کنیم.


$(selector, context).datepicker ("action", [params]);

جدول زیر اکشن هایی را برای این متد لیست می کند:

Action
Description
destroy()
این گزینه قابلیت datepicker را کاملا حذف می کند. این اکشن عنصر را به حالت pre-init خود بازمی گزداند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.
dialog( date [, onSelect ] [, settings ] [, pos ] )
این اکشن datepicker را در یک دیالوگ باکش jQuery UI نمایش می دهد.
getDate()
این اکشن Date را مطابق تاریخ انتخاب شده بازمی گرداند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.
hide()
این اکشن date picker از قبل باز شده را می بندد. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.
isDisabled()
این اکشن قابلیت date picker را بررسی می کند، اگر غیرفعال شده باشد. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.
option( optionName )
این اکشن مقدار مربوط به optionName تعیین شده را بازمی گرداند.
option()
این اکشن یک آبجکت حاوی جفت های key/value را دریافت می کند که گزینه های hash مربوط به datepicker فعلی را نشان می دهند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.
option( optionName, value )
این گزینه مقدار مربوط به گزینه ی datepicker را که با optionName تعیین شده در ارتباط است، تنظیم می کند.
option( options )
این اکشن یک یا چند گزینه را برای datepicker تنظیم می کند.
refresh()
این اکشن، پس از ساختن چند تعدیل خارجی، date picker را مجددا طراحی می کند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.
setDate( date )
این اکشن تاریخ تعیین شده را به عنوان تاریخ کنونی از datepicker تنظیم می کند.
show()
این اکشن datepicker را باز می کند. اگر datepicker به یک ورودی ضمیمه شده باشد، ورودی باید برای datepicker قابل مشاهده باشد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.
widget()
این اکشن یک آبجکت jQuery که حاوی datepicker می باشد، بازمی گرداند.

مثال زیر استفاده از برخی اکشن های لیست شده در جدول بالا را نشان می دهد.


استفاده از اکشن setDate()

اکنون اجازه بدهید با استفاده از اکشن های جدول بالا، مثالی را نشاهده کنیم. مثال زیر استفاده از اکشن های setDate را توضیح می دهد.
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Date:


استفاده از اکشن show()

مثال زیر استفاده از اکشن show را توضیح می دهد:
jQuery UI Datepicker functionality
    

Enter Date:


 • 2230
 •    1036
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .