آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش پلاگین StackedMenu در JQuery

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش پلاگین StackedMenu در JQuery

یک پلاگین سبک ، مناسب موبایل است که لیستهای موجود در پروژه را به صورت یک منوی استک عمودی در می آورد.


آموزش پلاگین StackedMenu در JQuery

جهت استفاده از این پلاگین ابتدا فایلهای مورد نظر را در پروژه قرار میدهیم.

< link href="/path/to/jquery-stack-menu.min.css" rel="stylesheet" / >
< script src="/path/to/jquery.min.js" >< /script >
< script src="/path/to/jquery-stack-menu.min.js" >< /script >

یک منو با لیست نامرتب ایجاد میکنیم که به صورت سلسله مراتبی میباشد و شامل زیر منوهایی برای بعضی آیتمها میباشد

< nav id="stack-menu" >
 < ul >
  < li >< a href="#" >Fugiat< /a >
   < ul >
    < li >< a href="#" >Perferendis< /a >< /li >
    < li >< a href="#" >Recusandae< /a >
     < ul >
      < li >< a href="#" >Vel< /a >< /li >
      < li >< a href="#" >Cumque< /a >< /li >
      < li >< a href="#" >Facere< /a >< /li >
      < li >< a href="#" >Enim< /a >< /li >
      < li >< a href="#" >Nihil< /a >< /li >
      < ul >
       < li >< a href="#" >Quidem< /a >< /li >
       < li >< a href="#" >Temporibus< /a >< /li >
       < li >< a href="#" >Fugit< /a >< /li >
       < li >< a href="#" >Dolore< /a >< /li >
      < /ul >
     < /ul >
    < /li >
    < li >< a href="#" >Vitae< /a >< /li >
    < li >< a href="#" >Ipsum< /a >< /li >
   < /ul >
  < /li >
  < li >< a href="#" >Lorem< /a >
   < ul >
    < li >< a href="#" >Similique< /a >< /li >
    < li >< a href="#" >Distinctio< /a >< /li >
    < li >< a href="#" >Porro< /a >< /li >
    < li >< a href="#" >Illum< /a >< /li >
   < /ul >
  < /li >
  < li >< a href="#" >Perspiciatis< /a >< /li >
  < li >< a href="#" >Doloremque< /a >
   < ul >
    < li >< a href="#" >Quod< /a >< /li >
    < li >< a href="#" >Provident< /a >< /li >
    < li >< a href="#" >Cumque< /a >< /li >
   < /ul >
  < /li >
 < /ul >
< /nav >

سپس روی لیست موجود بااستفاده از کد زیر ، پلاگین را فراخوانی میکنیم

	$ (function(){
	 $ ("#stack-menu").stackMenu()
	});
 • 88
 •    148
 • تاریخ ارسال :   1398/11/02

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش پلاگین StackedMenu در JQuery
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .