آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش قابها در html

دوره های مرتبط با این مقاله

قاب های HTML

قاب های HTML برای تقسیم پنجره ی مرورگر شما به چند بخش استفاده می شوند که هر بخش می تواند یک داکیومنت مجزای HTML رابارگذاری کند. مجموعه ای از چارچوب ها در پنجره ی مروگر به عناون frameset شناخته می شوند. به روش مشابهی که جدول ها سازماندهی می شوند، پنجره نیز به چارچوب های مختلف تقسیم می شود: در ستون ها و ردیف ها.


نقطه ضعف های چارچوب ها:

در استفاده از چارچوب ها نقاط ضعفی وجود دارد، بنابراین هرگز توصیه نمی شود در صفحات وب خود از این چارچوب ها استفاده کنید.
برخی دستگاه های کوچکتر نمی توانند این چارچوب ها را در خود داشته باشند، زیرا صفحه آنها آنقدر بزرگ نیست که تقسیم شود.
گاهی اوقات صفحه ی شما در یک کامپیوتر متفاوت به خاطر وضوح تصویر متفاوت، طور دیگری نمایش داده می شود.
ممکن است دکمه ی بازگشت مرورگر آنطوری که کاربر انتظار دارد کار نکند.
هنوز مرورگرهایی هستند که فن آوری چارچوب را پشتیبانی نمی کنند.


ایجاد چارچوب ها:

برای استفاده از چارچوب ها در یک صفحه از برچسب < frameset> به جای < body>استفاده می کنیم. برچسب< frameset> چگونگی تقسیم پنجره به چارچوب را تعریف می کند. ویژگی rows از برچسب < frameset> چارچوب های افقی و ویژگی cols نیز چارچوب های عمودی را تعریف می کنند. هر چارچوب توسط برچسب < frame> نشان داده شده است و تعریف می کند که کدام داکیومنت HTML باید در داخل چارچوب باز شود.


مثال:

در زیر مثالی را برای ایجاد سه چارچوب افقی می بینید.


نمونه یک

امتحان کنید

ویژگی های برچسب < frameset>:


Attribute
Description
cols
تعداد ستون ها و اندازه ی هر ستون را در frameset مشخص می کند. شما می توانید عرض هر ستون را به یکی از چهار روش زیر مشخص کنید:
مقادیر مطلق به پیکسل، برای مثال برای ایجاد سه چارچوب عمودی از cols="100, 500,100" استفاده کنید. درصدی از پنجره ی مرورگر، برای مثال برای ایجاد سه چارچوب عمودی از cols="10%, 80%,10%" استفاده کنید.
استفاده از سمبل wildcard ، برای مثال برای ایجاد سه چارچوب عمودی از cols="10%, *,10%" استفاده کنید. در این مورد wildcard باقیمانده ی پنجره را فرا می گیرد.
به عنوان عرض های پنجره ی مرورگر، به عنوان مثال برای ایجاد سه چارچوب عمودی از cols="3*,2*,1*" استفاده کنید. این یک جایگزین بری درصدها می باشد. شما می توانید از عرض های مربوط پنجره ی مرورگر استفاده کنید. در اینجا پنجره به شش بخش تقسیم می شود: اولین ستون نصف پنجره را فرا می گیرد، دومین ستون یک سوم و سومین ستون یک ششم آن را.
rows
این ویژگی درست مانند ویژگی cols کار می کند و همان مقادیر را به خود می گیرد، اما برای مشخص کردن ردیف ها در frameset استفاده می شود. برای مثال برای ایجاد دو چارچوب افقی از rows="10%, 90%" استفاده کنید. می توانید طول هر ردیف را به همان روشی که در بالا در مورد ستون ها توضیح داده شد، مشخص کنید.
border
این ویژگی عرض حاشیه ی هر چارچوب را به پیکسل مشخص می کند. برای مثال border="5" . مقدار 0 به معنای بدون حاشیه می باشد.
frameborder
این ویژگی مشخص می کند که آیا بین چارچوب ها باید حاشیه ی سه بعدی نمایش داده شود. این ویژگی مقدار 1 (بله) و 0 (خیر) را به خود می گیرد. برای مثال frameborder="0" به معنای بدون حاشیه می باشد.
framespacing
این ویژگی مقدار فضای بین چارچوب ها را در یک frameset مشخص می کند. این ویژگی می تواند هرمقدار داخلی به خود بگیرد. برای مثال framespacing="10" به معنای وجود 10 پیکسل فضا بین هر چارچوب می باشد.

ویژگی های برچسب < frame>

Attribute
Description
src
این ویژگی برای ارائه ی نام فایلی که باید در چارچوب بارگذاری شود، مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار آن هر URL می تواند باشد. برای مثال src="/html/top_frame.htm" یک فایل HTML موجود در مسیر html بارگذاری خواهد کرد.
name
این ویزگی به شما اجازه می دهد تا یک چارچوب را نام گذاری کنید. این ویژگی نشان می دهد که داکیومنت در کدام چارچوب باید بارگذاری شود؛ به ویژه در هنگام ایجاد لینک در یک چارچوب که صفحاتی را روی یک چارچوب دیگر بارگذاری می کند، که در آن مورد frame دوم برای مشخص کردن خود به عنوان هدف لینک، بسیار مهم است.
frameborder
این ویژگی مشخص می کند که آیا حاشیه های مربوط به frame نشان داده می شوند یا نه. این امر مقدار داده شده به ویژگی frameborder را روی برچسب می گیرد، اگر مقداری ارائه شده باشد و این ویژگی می تواند مقادیر 1 (بله) و 0 (خیر) بگیرد.
marginwidth
این ویژگی به شما اجازهمی دهد تا عرض فضای بین چپ و راست حاشیه های frame و محتوای آن را مشخص کنید. این مقدار به پیکسل داده می شود. برای مثال marginwidth="10"
marginheight
این ویژگی به شما اجازهمی دهد تا طول فضای بین بالا و پایین حاشیه های frame و محتوای ان را مشخص کنید. مقدار به پیکسل داده می شود. برای مثال marginheight="10".
noresize
به طور پیش فرض شما می توانید با کلیک کردن و درگ کردن روی حاشیه های frame هر گونه frame را تغییر اندازه بدهید. ویژگی noresize قابلیت تغییر اندازه ی یک frame را ازبین می برد. برا مثال noresize="noresize"
scrolling
این ویژگی ظاهر اسکرول بارهایی را که روی frame نمایان می شوند، کنترل می کند. این ویژگی مقدار "yes", "no" یا "auto"به خود می گیرد. برای مثال scrolling="no" به این معناست که frame نباید اسکرول بار داشته باشد.
longdesc
این ویژگی به شما اجازه می دهد تا به صفحه ای دارای توضیح طولانی در مورد محتوای frame یک لینک ارائه دهید. برای مثال longdesc="framedescription.htm"

مرورگرهایی که frame ها را پشتیبانی می کنند

اگر کاربر از مرورگرهای قدیمی یا مرورگرهایی استفاده کند که frame را پشتیبانی نمی کنند، عنصر < noframes>باید به یوزر نمایش داده شود. بنابراین شما باید یک عنصر < body>را داخل عنصر < noframes>قرار دهید، زیرا تصور می شود که عنصر< frameset>جایگزین عنصر< body>می شود. اما اگر یک مرورگر < frameset>را درک نکند، بنابراین باید آنچه را که داخل عنصر< body>می باشد درک کند که حاوی عنصر < noframes>می باشد.
شما می توانید به یوزرهای خود که از مرورگرهای قدیمی استفاده می کنند، پیام هایی بدهید. برای مثال پیام Sorry!! your browser does not support frames. ، همانطور که در مثال بالا نشان داده شده است.


نام frame و ویژگی های target

یکی از محبوب ترین موارد استفاده از frame قرار دادن نوارهای مسیریابی در یک frame و سپس بارگذاری صفحات اصلی در یک frame مجزا می باشد.


مثال:

اجازه بدهید مثال زیر را بررسی کنیم که داری کد زیر می باشد:


نمونه دو

Your browser does not support frames.

امتحان کنید

در اینجا دو ستون ایجاد کرده ایم که قرار است با دو ستون پر شوند. اولین frame دارای عرض 200 پیکسل می باشد و حاوی نوار منوی مسیر یابی می باشد که توسط فایل menu.htm اجرا می شود. دومین ستون فضای باقیمانده را پر کرده و حاوی بخش اصلی صفحه خواهد بود و توسط فایل main.htm اجرا می شود. برای هرسه لینک موجود در نوار منو یک frame هدف به عنوان main_page ذکر کرده ایم، بنابراین هر زمان روی لینک های موجود در نوار منو کلیک کنید، لینک موجود در main_page باز خواهد شد.
در زیر محتوای فایل menu.htm را مشاهده می کنید.


نمونه سه

Google

Microsoft

 

 

 

امتحان کنید

در زیر محتوای فایل main.htm را مشاهده می کنید.


نمونه چهار

This is main page and content from any link will be displayed here.

So now click any link and see the result.

امتحان کنید

اکنون می توانید لینک های موجود در پنل چپ را کلیک کرده و نتیجه را مشاهده کنید. ویژگی target نیز یکی از مقادیر زیر را می گیرد:


Option
Description
_self
صفحه را روی frame جاری بارگذاری می کند.
_blank
صفحه را روی یک پنجره ی مرورگر جدید بارگذاری کرده ، در حالیکه یک پنجره ی جدید باز می کند.
_parent
صفحه را روی پنجره ی اصلی بارگذاری می کند که در مورد یک frameset مجزا مرورگر اصلی پنجره می باشد.
_top
صفحه را روی پنجره ی مرورگر بارگذاری می کند، در حالیکه هر frame موجود را جایگزین می کند.
targetframe
صفحه را در یک target frame نام گذاری شده بارگذاری می کند.
  • 6922
  •    3526
  • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانلود فیلم آموزشی دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
آموزش قابها در html
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .