آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش حالات Fetch در PDO

دوره های مرتبط با این مقاله

آموزش حالات Fetch در PHP

در این قسمت، حالات مختلف آوردن داده را می بینیم. در MySQL، می دانیم توابع زیر وجود دارد.

          mysql_fetch_row()
          mysql_fetch_array()
          mysql_fetch_assoc()
        

آموزش حالات Fetch در PDO

کد زیر به صورت عمومی بدون تعیین حالت آوردن داده کار می کند.

query($sql);‎  
          ‎// fetch‎
        ‎ ‎
          while($r = $q->fetch()){‎
          ‎ print_r($r);‎  
          ‎}‎
          ‎// result‎
          ‎//Array ( [title] => PHP AJAX [0] => PHP AJAX )‎
          ‎//Array ( [title] => PHP API [0] => PHP API )‎
          ‎//Array ( [title] => PHP Eclipse [0] => PHP Eclipse )‎
          ‎//Array ( [title] => PHP Prado [0] => PHP Prado )‎
          ‎//Array ( [title] => PHP SEO [0] => PHP SEO )‎
          ‎//Array ( [title] => PHP Web Services [0] => PHP Web Services )‎
          ‎//Array ( [title] => PHP Zend Framework [0] => PHP Zend Framework )‎
          ‎?>‎
        

Fetch Association

            // query‎
            ‎$sql = "SELECT title FROM books ORDER BY title";‎
            ‎$q  = $conn->query($sql);‎
            ‎$q->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);‎
            ‎// fetch‎
            while($r = $q->fetch()){‎
            ‎ print_r($r);‎
            ‎}‎
            ‎// result‎
            ‎//Array ( [title] => PHP AJAX)‎
            ‎//Array ( [title] => PHP API)‎
            ‎//Array ( [title] => PHP Eclipse)‎
            ‎//Array ( [title] => PHP Prado)‎
            ‎//Array ( [title] => PHP SEO)‎  
            ‎//Array ( [title] => PHP Web Services)‎
            ‎//Array ( [title] => PHP Zend Framework)‎
        

Fetch Num (مانند mysql_fetch_row() در MySQL)

            ‎$q->setFetchMode(PDO::FETCH_NUM);‎
          ‎  ‎// fetch‎
          ‎  while($r = $q->fetch()){‎
          ‎  ‎ print_r($r);‎
          ‎  ‎}‎ ‎
          ‎  ‎// result‎
          ‎  ‎//Array ( [0] => PHP AJAX )‎
          ‎  ‎//Array ( [0] => PHP API )‎  ‎
          ‎  ‎//Array ( [0] => PHP Eclipse )‎
          ‎  ‎//Array ( [0] => PHP Prado )‎ ‎
          ‎  ‎//Array ( [0] => PHP SEO )‎
          ‎  ‎//Array ( [0] => PHP Web Services )‎
          ‎  ‎//Array ( [0] => PHP Zend Framework )‎
        

Fetch Both (پیش فرض)

          ‎$q->setFetchMode(PDO::FETCH_BOTH);‎
        ‎  ‎$q  = $conn->query($sql);‎  ‎
        ‎  ‎// fetch‎
        ‎  while($r = $q->fetch()){‎
        ‎  ‎ print_r($r);‎  ‎
        ‎  ‎}‎
        ‎  ‎// result‎
        ‎  ‎//Array ( [title] => PHP AJAX [0] => PHP AJAX )‎
        ‎  ‎//Array ( [title] => PHP API [0] => PHP API )‎
        ‎  ‎//Array ( [title] => PHP Eclipse [0] => PHP Eclipse )‎
        ‎  ‎//Array ( [title] => PHP Prado [0] => PHP Prado )‎
        ‎  ‎//Array ( [title] => PHP SEO [0] => PHP SEO )‎ ‎
        ‎ ‎ ‎//Array ( [title] => PHP Web Services [0] => PHP Web Services )‎
        ‎  ‎//Array ( [title] => PHP Zend Framework [0] => PHP Zend Framework )‎
        ‎  ‎?>‎
        
 • 3418
 •    1522
 • تاریخ ارسال :   1394/07/27

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .