آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

آموزش AngularJS SQL

دوره آموزش SPA

رمز فایل :tahlildadeh.com

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد و هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.

 

AngularJS – واکشی و خواندن اطلاعات از پایگاه داده SQL

 

کدهای آورده شده در مبحث قبلی را می توان از پایگاه داده نیز خواند.

واکشی اطلاعات از یک سرویس دهنده ی PHP که پایگاه داده ی MySQL بر روی آن مستقر است:

نمونه یک


    
{{ x.Name }} {{ x.Country }}
امتحان کنید

واکشی اطلاعات از یک سرویس دهنده ی ASP.NET که SQL بر روی آن مستقر است:

نمونه دو


    
{{ x.Name }} {{ x.Country }}
امتحان کنید

 

نمونه هایی از کد سرور

 

قسمت زیر فهرستی از کدهای سرور را نمایش می دهد که از آنها جهت واکشی اطلاعات SQL استفاده می شود:

استفاده از PHP و MySQL. برگرداندن JSON.

استفاده از PHP و MS Access. برگرداندن JSON.

استفاده از ASP.NET و VB و MS Access . بازیابی JSON.

استفاده از ASP.NET و Razor و SQL Lite. بازگرداندن JSON.

درخواست های HTTP از چندین سایت/cross-site

درخواست اطلاعات از سرور متفاوت (جدا از سرور صفحه ی درخواست کننده)، درخواست HTTP به صورت سایت متقابل اطلاق می گردد.

درخواست های Cross-site (درخواست http از چندین سایت) در وب رایج هستند. صفحات بسیاری وجود دارند که CSS ،تصاویر و نیز پردازه های (script) خود را از سرورهای دیگر می گیرند.

در مرورگرهای نوین درخواست های cross-site از پردازه ها (script)، به منظور رعایت مسائل امنیتی، به خود همان سایت محدود شده اند.

خط زیر به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی cross-site به مثال های PHP اضافه شده است:

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

کد سرور PHP و MySQL

 

 

<?php

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");

$result = $conn->query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";

while($rs = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {

    if ($outp != "") {$outp .= ",";}

    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';

    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';

    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}';

}

$outp ='{"records":['.$outp.']}';

$conn->close();

echo($outp);

?>

 

2. کد سرور PHP و MS Access

 

<?php

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

header("Content-Type: application/json; charset=ISO-8859-1");

 

$conn = new COM("ADODB.Connection");

$conn->open("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Northwind.mdb");

 

$rs = $conn->execute("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

 

$outp = "";

while (!$rs->EOF) {

    if ($outp != "") {$outp .= ",";}

    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';

    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';

    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}';

    $rs->MoveNext();

}

$outp ='{"records":['.$outp.']}';

 

$conn->close();

 

echo ($outp);

?>

 

3. کد سرور ASP.NET، VB Razor و SQL Lite

 

@{
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
var db = Database.Open("Northwind");
var query = db.Query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");
var outp =""
var c = chr(34)
}
@foreach(var row in query)
{
if outp <> "" then outp = outp + ","
outp = outp + "{" + c + "Name"    + c + ":" + c + @row.CompanyName + c + ","
outp = outp +       c + "City"    + c + ":" + c + @row.City        + c + ","
outp = outp +       c + "Country" + c + ":" + c + @row.Country     + c + "}"
}
outp ="{" + c + "records" + c + ":[" + outp + "]}"
@outp

 

4. کد سرور ASP.NET، VB Razor و SQL Lite

 

@{
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
var db = Database.Open("Northwind");
var query = db.Query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");
var outp =""
var c = chr(34)
}
@foreach(var row in query)
{
if outp <> "" then outp = outp + ","
outp = outp + "{" + c + "Name"    + c + ":" + c + @row.CompanyName + c + ","
outp = outp +       c + "City"    + c + ":" + c + @row.City        + c + ","
outp = outp +       c + "Country" + c + ":" + c + @row.Country     + c + "}"
}
outp ="{" + c + "records" + c + ":[" + outp + "]}"
@outp

 

  • 1330
  •    1344
  • تاریخ ارسال :   1394/09/18

دانلود PDF دانلود سورس کد دانشجویان گرامی اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا ما را در GooglePlus محبوب کنید
رمز عبور: tahlildadeh.com یا www.tahlildadeh.com
ارسال دیدگاه نظرات کاربران
شماره موبایل دیدگاه
عنوان پست الکترونیک

ارسال

آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده

تمامی حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد .